Brave New Post-Corona World | Door Mathias Bröckers | KenFM.de

brave-new-post-corona-world-|-door-mathias-brockers-|-kenfm.de

17-12-20 01:37:00,

Een commentaar van Mathias Bröckers.

„Er zal, in de volgende generatie of zo, een farmacologische methode zijn om mensen van hun dienstbaarheid te laten houden en een dictatuur te vestigen zonder tranen, een soort pijnloos concentratiekamp voor hele samenlevingen, zodat mensen inderdaad van hun vrijheden worden beroofd, maar ze zullen ervan genieten omdat ze worden afgeleid van elk verlangen naar rebellie door propaganda of hersenspoeling of door hersenspoeling die wordt versterkt door farmacologische methoden. En dit lijkt de laatste revolutie te zijn“.

Zo zei Aldous Huxley in het begin van de jaren zestig in een recensie van zijn roman Brave New World, gepubliceerd in 1932. Het dystopische scenario ervan speelde zich af in een zeer verre toekomst, in het jaar 2540, maar een die volgens de auteur 30 jaar na de publicatie van het boek angstaanjagend dichtbij was gekomen. En vandaag, in het eerste jaar van een wereldwijde „pandemie“, lijkt het jaar 2540 bijna binnen handbereik.

Hoewel er nog geen „Soma“-apotheken zijn om het stemmingsveranderende kalmerende middel aan de massa te verstrekken, wordt het wel denkbaar als men kijkt naar hoe er op dit moment wordt gewerkt aan een andere farmacologische oplossing – vaccinatie. De euforie en de hoop die bij de massa’s wordt gewekt voor deze bijna onbekende drugs, de vurigheid waarmee wordt gebeden voor de koninklijke weg en de definitieve oplossing van de pandemie, de schizoïde propaganda van het luisteren naar „de wetenschap“ en de regering enerzijds, maar tegelijkertijd meteen alle wetenschappelijke criteria voor de goedkeuring van een vaccin vergeten – zelfs als de stof niet psychoactief is zoals Huxley’s „Soma“ dan drijft het geheel sterk in de richting van de Brave New World. Het feit dat alle ziekten daar zijn uitgeroeid door prenatale vaccinaties moet bijna paradijselijk lijken voor de massa’s van vandaag, die gemaskerd in angst zitten bij de televisietoestellen en wachten op de verlossende injectie.  Wat betreft het motto waarmee onwillige critici en aarzelende sceptici zijn geïntroduceerd in de soma – „Een ons proberen is beter dan een pond vloeken“ – worden er op dit moment nog steeds iets meer brute methoden gebruikt (politie, grondwettelijke bescherming, rechtbanken, etc.), maar de eerste politici die eisen dat critici van het pandemiebeleid tot zwijgen worden gebracht met „psychiatrische behandeling“ zijn er zeker al.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: