”De huidige ziekteverschijnselen lijken op de effecten van straling”

”de-huidige-ziekteverschijnselen-lijken-op-de-effecten-van-straling”

17-12-20 08:00:00,

Huisarts Elke de Klerk maakte van nabij mee wat er zich afspeelde in verpleeg- en verzorgingstehuizen. In dit interview met stopworldcontrol.com benadrukt zij dat er veel meer onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaken van de klachten. Ook stelt ze dat straling als mogelijke (mede)oorzaak niet buiten beschouwing mag worden gelaten.

De Klerk is lid van de World Doctors Alliance en heeft in Nederland de stichting Artsen voor Waarheid opgezet.

Samen met vele andere artsen ziet zij hoe er over de huidige pandemie veel verkeerde informatie gecommuniceerd wordt: artsen worden verplicht een verkeerde doodsoorzaak op te geven, cijfers deugen niet, het virus dat niet geïsoleerd is, een vaccin dat niet kan deugen, een test die niet klopt, (en waarvan niet bekend is waarom die zo diep in de neus gedaan moet worden).

Wat is de drive achter het veelvuldig testen op basis van valse gegevens?
Waarom is er onlangs een wet aangenomen in het Europese Parlement die bepaalt dat genetisch gemodificeerde stoffen in een vaccin niet meer vermeld hoeven te worden?

Deze gecreëerde frauduleuze pandemie heeft overal ter wereld artsen en wetenschappers zich doen verenigen om de waarheid aan het licht te brengen.

Een aantal effecten van straling vertoont opvallende overeenkomsten met de huidige ziekteverschijnselen, aldus De Klerk.

Pneumonitis

Longklachten die aan het virus worden geweten, zouden evengoed het gevolg kunnen zijn van het effect van elektromagnetische straling dat pneumonitis veroorzaakt. De opname van zuurstof kan worden belemmerd door wifi modems die op 60 Ghz uitzenden.

Bloedklonters die worden aangetroffen bij slachtoffers zijn eveneens een effect op cellen dat bij straling geconstateerd is.

De effecten van straling en andere oorzaken samen zouden de negatieve effecten wel eens kunnen versterken.

We weten het niet, maar onderzoek hiernaar- en kennis hierover – wordt door de overheid verhinderd. Artsen -met vele jaren ervaring- die zich uitspreken worden weggezet als complotdenkers, of mogelijk zelfs bestempeld als gevaar voor de volksgezondheid.

Aansprakelijkheidsstellingen

De betrokkenen, (zowel bestuurlijk verantwoordelijken als uitvoerders, van beleidsmaker tot toedieners van vaccins, werkgevers die mondkapjes verplichten etc.) moeten nu reeds persoonlijk aangesproken worden op hun medeplichtigheid aan het doorvoeren van dit beleid. Door ‘notices of liability’ kunnen zij hun kennis van deze frauduleuze basis voor beleid niet meer ontkennen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: