Nederlandse regering blijkt vurig pleitbezorger van Grote Reset

nederlandse-regering-blijkt-vurig-pleitbezorger-van-grote-reset

17-12-20 05:37:00,

De Nederlandse regering blijkt een groot pleitbezorger van de Grote Reset, een plan dat is bedacht door oprichter van het World Economic Forum Klaus Schwab. In eerste instantie spraken vooral buitenlandse politici zich hierover uit, maar sinds enkele maanden wordt de term ook gebezigd door Nederlandse ministers en staatssecretarissen.

De Grote Reset, ook wel ‘Transforming Our World’ en ‘Build Back Better’ genoemd, zou tot doel hebben om ‘het kapitalistische systeem te verbeteren’, maar critici waarschuwen dat de boel nu doelbewust kapot wordt gemaakt om alles straks weer opnieuw op te bouwen volgens de plannen van Schwab.

Er ís geen ‘terug naar het pre-coronatijdperk’

Op donderdag 24 september verwerkte staatssecretaris Stientje van Veldhoven de term in haar toespraak tijdens het Springtij Festival op Terschelling. Ze pleitte in haar speech voor de circulaire economie. “Juist nu, nu we besluiten over de manier waarop we de economie weer willen opbouwen. En dan zeg ik het de Europese Commissie dan ook na: ‘Let’s build back better!’ – beter goed gejat dan slecht bedacht.”

Ze zei te geloven dat een snellere transitie naar een klimaat-neutrale, circulaire economie echt mogelijk is. “Er ís geen ‘terug naar het pre-coronatijdperk’. Er is alleen een weg vooruit. Een nieuw perspectief.” Oftewel: het wordt nooit meer zoals het was.

Een dag later, op 25 september, nam minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VN deel aan het zogeheten ‘Building Back Better’-event van de Alliantie voor Multilateralisme, een ‘informeel netwerk van ministers van Buitenlandse Zaken van meer dan 60 landen’.

De Covid-19-pandemie werd bestempeld als crisis en als kans

In een verslag van deze vergadering, die plaatsvond van 21 september tot en met 2 oktober, schrijven ministers Blok en Sigrid Kaag dat de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden was gericht op drie thema’s: versterken van multilaterale samenwerking; het bevorderen van vrede, veiligheid en recht en het tegengaan van ongelijkheid; en Building Back Better. Het is dus inmiddels een zeer belangrijk speerpunt geworden.

“De Covid-19-pandemie werd bestempeld als crisis en als kans: ‘A chance to Build Back Better’,” aldus Blok en Kaag. Ze merkten op dat minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen tijdens het Leaders Event van het Climate Vulnerability Forum op 7 oktober onderstreepte hoe de huidige crisis ook aanleiding kan geven tot Building Back Better.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: