De route naar vrijheid: je hart luchten, elkaar door dik en dun steunen en zelfbestuur instellen

de-route-naar-vrijheid:-je-hart-luchten,-elkaar-door-dik-en-dun-steunen-en-zelfbestuur-instellen

18-12-20 01:51:00,

Als Heer Bommel zich in de nesten heeft gewerkt, in de beroemde verhalen van Maarten Toonder, dan roept hij uit: ”Tom Poes, verzin een list!” Waarna de aangesprokene steevast met een prima oplossing komt. Op dit moment is de samenleving in Nederland Heer Bommel. En jij, degene die dit leest, bent Tom Poes. En de inzet: vrijheid.

We staan allemaal voor de vraag: ‘Wat nu?’
De regering gooit de samenleving in het slot en geeft de sleutel niet meer uit handen. We mogen straks weer meedoen, maar onder strikte voorwaarden. Dat klinkt tamelijk neutraal, maar is het niet, want het is ten diepste een fascistische samenleving waarin we ons straks weer mogen voegen.

Wie dat niet wil, staat buiten de poort.
En wat dan?

Voorzien in basisbehoeften

Je staat dan voor de vraag hoe je zonder overheidssteun en mogelijk zelfs zonder inkomen je leven toch goed kunt inrichten.
Je staat dan meteen ook voor de vraag wat essentieel is en wat niet.

Wat zijn basisbehoeften en hoe voorzien we daarin?
Basisbehoeften zijn voedsel, onderdak, elektriciteit, verwarming, schoon drinkwater, medische zorg en mogelijkheden van vervoer. De regering wil het beheer van al deze basisbenodigdheden centraliseren en zo alle macht naar zich toetrekken. Daarvoor moet het platteland ontvolkt worden, de boeren verdreven en de bevolking samengeperst in goed controleerbare hoogbouwsteden.

Wat er gebeuren moet is dan ook precies het tegenovergestelde: decentralisatie van alles wat met onze basisbehoeften te maken heeft. Je eigen voedsel verbouwen is inmiddels een politieke verzetsdaad geworden. Uitwijken naar het platteland ook.

Cirkels van zelfbestuur

Mijn overtuiging is dat alles oplosbaar is als groepen van ongeveer acht mensen de koppen bij elkaar steken en bespreken wat er gedaan moet worden om in ieders fundamentele behoeften te voorzien.

Dat vraagt een vergaand commitment, te vergelijken met dat van een huwelijk: “We gaan dit samen aan, in lief en leed en door dik en dun.”

Zo vormen zich cirkels van zelfbestuur. Zij zijn de basis van een nieuwe, decentrale staatsstructuur. Je kunt cirkels hebben op het niveau van een straat, wijk of regio.

Als in Nederland een vlechtwerk van dergelijke, met elkaar verbonden cirkels ontstaat, dan is dat een macht waar de autoritaire elite niet tegenop kan.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: