Fantasialand der nuttige idioten – Climategate Klimaat

fantasialand-der-nuttige-idioten-–-climategate-klimaat

18-12-20 11:02:00,

Afbeelding: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Rijden door Noord Duitsland laat in deze weken half december een overvloed aan (bijna) stilstaande windmolens zien. Vraag is nu toch echt: wat wanneer het niet waait en er ook geen fossiel gestookte centrales zijn noch kerncentrales, zoals immers het doel is van de strijd tegen de gefantaseerde verschrikkelijke opwarming met miljoenen klimaatvluchtelingen? Probleem is alleen dat die verschrikkelijke opwarming en die miljoenen klimaatvluchtelingen wel erg lang op zich laten wachten, terwijl dit eenvoudige probleem tot op heden niet is opgelost. Zie hier. https://www.youtube.com/watch?v=9P1atl55YbM

Ja, de wildste fantasieën doen de ronde zoals opslag in waterstof, maar nergens is een bewezen oplossing daadwerkelijk aangetoond. Bovendien gaat het steeds op elektriciteit en niet om de overige 85% fossiele toepassing. Het is zorgelijk dat het klimaatbeleid niets anders kent dan terugdringing van fossiel, lees:CO2, maar geen geschikt alternatief biedt. Zorgelijk is ook dat het klimaatbeleid naarmate het irrationele ervan zichtbaarder wordt door de observaties, blijft volharden in die fantasiewereld van klimaatnoodtoestand. Ik benijd Frans Timmermans niet. Weliswaar zwelgt hij in zijn machtspositie, maar het valt zeer te betwijfelen of hij ons en de generaties na ons een goede dienst bewijst met zijn fantasieën over klimaatbeleid en energietransitie. Timmermans geeft er blijk van geen idee te hebben waar hij het over heeft. Timmermans geeft er ook blijk van zich niet in deze materie te hebben verdiept en geen besef te hebben van de essentie van het wetenschappelijk debat en twijfel.

Timmermans leeft liever in zijn fantasieland van klimaatnoodtoestand. Feiten doen er niet toe. Zo fantaseerde Timmermans over China. Dit land is om volgens Timmermans. De vraag is waar onze klimaatleider deze wijsheid vandaan haalt. Het klimaatakkoord van Parijs 2015 geeft China o.a. respijt tot 2030. Is China hier nu opeens van teruggekomen? Natuurlijk niet. Bovendien geeft maar een heel beperkt aantal landen blijk van daadwerkelijke stappen. De rest zijn vage toezeggingen. Parijs 2015 is een illusie.

De rol van China is wel een heel andere:

According to author Patricia Adams, a long-time observer of the country, Beijing has coopted western environmental groups through a combination of sticks and carrots.

“Like all western NGOs, green groups are only allowed to operate in China so long as they bite their tongues and toe the party line.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: