Hoe de smartphone kan meewerken om lichaamscellen te veranderen.

hoe-de-smartphone-kan-meewerken-om-lichaamscellen-te-veranderen.

18-12-20 02:52:00,

Toen Russische kosmonauten voor het eerst lange tijd aan boord van het ruimtestation Mir verbleven, werden zij ziek. De ziekteverschijnselen duidden erop dat er meer aan de hand was dan te weinig beweging, gebrek aan zwaartekracht of een overdosis ingeblikte voeding. De ruimteziekte bleek voort te komen uit een gebrek aan contact met het natuurlijk magnetisch veld rondom de aarde. Eerder waren daarmee al experimenten gedaan.

Proefpersonen die werden afgesneden van dit veld werden ook ziek. Magnetisme heeft een grote invloed op biologische processen. Nadat het Russische ruimtestation was uitgerust met een speciale ‘magnetisme-generator’ verdwenen de klachten van de kosmonauten.

Het aardmagnetisch veld is dus essentieel voor alle levensprocessen. Dit magnetisme is een basisvoorwaarde voor leven want magnetisme geeft vorm aan al het leven op aarde (mens, flora en fauna) en als dit magnetisch veld wegvalt, is er geen leven mogelijk op aarde. Als het magnetisch veld verstoort wordt, wordt het leven zo moeilijk tot onmogelijk gemaakt. De natuurkundige en Nobelprijswinnaar Werner Heisenberg zei ooit: ‘Magnetische energie is de elementaire energie waarvan het leven van elk organisme afhankelijk is.’

Verstoring van het natuurlijk magnetisme
Als het natuurlijke magnetisch veld rondom de aarde zo belangrijk is voor elk organisme, hoe ernstig is het dan dat dit veld in toenemende mate wordt verstoord door de explosief groeiende hoeveelheid draadloze apparatuur met hun kunstmatige elektromagnetische velden? De kunstmatige elektromagnetisch velden en die steeds meer het natuurlijk magnetisch veld van de aarde ‘verdringen’ die een lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Het menselijk lichaam
Het menselijk lichaam is, naast water, opgebouwd uit weefsels en organen. Op hun beurt bestaan deze weefsels en organen weer uit celstructuren. De celstructuren zijn opgebouwd uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Men heeft wetenschappelijk ontdekt dat atomen die uit deeltjes bestaan welke kleiner zijn dan het atoom (subatomaire deeltjes) zich gedragen als energie. Als gevolg hiervan ontstaan trillingen. Deze trillingen (frequentie of trillingsgetal) hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatronen genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Het menselijk lichaam zendt verschillende frequenties uit. Cellen, weefsels en organen hebben elk hun eigen specifieke frequenties.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: