WHO komt met nieuwe richtlijnen voor de PCR test

who-komt-met-nieuwe-richtlijnen-voor-de-pcr-test

18-12-20 10:18:00,

Conclusie: de teststraten kunnen worden afgebroken – jammer van de investering, maar het is maar zoiets onbenulligs als belastinggeld…..

De WHO komt naar aanleiding van de aanklacht van de advocaat Fuellmich tegen C. Drosten, de ontwertper van de PCR test, terug op haar eerdere richtlijnen.

Ook het “Retraction Paper” van Dr. Peter Borger c.s. geeft aanleiding voor de WHO om op haar schreden terug te keren en de richtlijnen voor de testprocedure aan te passen naar de werkelijkheid. Klik op onderstaand plaatje voor het document:

https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

Lees, voor zover mogelijk, de instructie goed door, wij nemen de vrijheid de aanbevelingen voor u te vertalen:

Advies over de door de gebruikers te nemen maatregelen:

    Lees de Instructions for Use [IFU] in zijn geheel aandachtig door.

    Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger als er een aspect van de IFU voor u onduidelijk is.

    Controleer de IFU voor elke inkomende zending [te testen monsters] om eventuele tussentijdse wijzigingen in de IFU te identificeren.

    Noteer elk positief resultaat (SARS-CoV-2 gedetecteerd) of negatief resultaat (SARS-CoV-2 niet gedetecteerd) met inachtname van het type monster, klinische diagnoses, de voorgeschiedenis van de patiënt en epidemiologische informatie.

    Verstrek de Ct-waarde in het rapport aan de zorgverlener, van wie u het monster heeft ontvangen en getest.

Dit betekent dat in feite van 15 december 2020 het volgende moet gebeuren.

De rapportage (terugkoppeling) naar de opdrachtgever moet voldoen aan de volgende voorwaardelijke onderdelen van het geheel van de “Testuitslagprocedure”:

  1. uitslag van de test (positief of negatief)
  2. het type monster dat is getest (bloed, urine, wangslijm, etc.)
  3. een klinische diagnose van een deskundig arts ter plaatse
  4. de medische voorgeschiedenis van de geteste persoon
  5. de epidemiologische relevante informatie.

Met name punt drie (3) is essentieel, want de GGD speekt hierin geen rol, omdat een arts, meestal de huisarts, die diagnose moet stellen. Daarbij kan de arts ook de test afnemen. Ook maakt de WHO duidelijk dat op deze manier alleen de symptomatische patiënten de test moeten laten afnemen.

Het veelvuldige “Testen, testen, testen!” is hiermee een holle frase geworden. Een typisch “virologen dingetje” om te voorkomen dat ze al te snel door de mand vallen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: