Kijk deze essentiële boeken over COVID-19!

kijk-deze-essentiele-boeken-over-covid-19!

19-12-20 01:04:00,

 

Kijk deze essentiële boeken over COVID-19!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

X

‘De CoronaPLANdemie’ Zicht op een verborgen speelveld

door Erwin Pasmans

Auteur Erwin Pasmans

Wij staan voor een onherroepelijk kantelpunt in onze geschiedenis. Waarvoor kiezen we? Voor een voorgeschreven manier van leven in een technocratisch en totalitair aangestuurde werkelijkheid? Of voor een betrokken levenswijze – in private en publieke sfeer – met directe beslissingsbevoegdheid en echte samenwerking? Een bijzonder en veelzijdig werk over dit cruciale tijdsgewricht. Verschillende perspectieven op het virusverschijnsel. Expertise van eigen bodem, omringende landen en wereldwijd. De rol van wetenschap, politiek, media en de overheid. Uiteenzettingen over onze gezondheid, immuniteit en behandelmethoden. Invloeden van omgevingsfactoren. Vernieuwende inzichten en andere samenhangen. Nadere informatie over testen en vaccins. Toegankelijke opbouw zonder online surfen en zoeken. Bittere ernst met ironie, maar ook met een kwinkslag.Wegen naar een vrije en harmonieuze samenleving.

Dit boek is zojuist verschenen en vanaf maandag 21 dec. te verkrijgen. (Dan is ook de klik naar onze bookshop aanwezig.)

In dit -zojuist verschenen- boek, worden vele facetten van de coronacrisis beschreven. Achter de al maanden aanhoudende crisis blijken ‘grotere’ ontwikkelingen schuil te gaan. Waar zijn we in terecht gekomen? De auteur belicht de werkelijkheid zowel frontstage als backstage. Zo komt een wereldtoneel in beeld dat veel verder reikt dan wat ons wordt gepresenteerd. Geleidelijk aan komt een verborgen speelveld tevoorschijn.

Op basis van uitvoerig onderzoek is diepgaande informatie bijeengebracht die zeer uitnodigt om verder te verkennen. Het boek is belangwekkend voor burgers en professionals (artsen, politici, journalisten, ondernemers, sporters, juristen, verpleegkundigen, politieagenten, leraren, psychologen, bestuurders, enzovoort). De huidige situatie gaat ons allen aan. Welke richting slaan wij in? Met voorwoorden van dr. Roy Martina en Reinhard Becker en nawoorden van drs. Marcel Messing, dr. Elke F. de Klerk en dr. Kris Gaublomme.

In 9 maanden tijd zijn België en Nederland onherkenbaar veranderd. Politici, bestuurders en deskundigen hebben het bijna enkel nog over het virus en dicteren ons hoe we daarmee moeten omgaan. De media spelen daarbij een bepalende rol. Voor nieuwe inzichten is nagenoeg geen plaats. De kloof tussen de aanhoudende draconische maatregelen en de feitelijke situatie wordt met de dag groter. Hoe heeft het eigenlijk überhuapt zover kunnen komen?

Erwin Pasmans (1973) is schrijver en heeft een onderzoekende,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: