Viruswaarheid – Kamerleden zwijgen ondanks ervaring eerdere pandemiehoax | Stichting Vaccin Vrij

viruswaarheid-–-kamerleden-zwijgen-ondanks-ervaring-eerdere-pandemiehoax-|-stichting-vaccin-vrij

19-12-20 12:00:00,

Mr. Jeroen Pols uitte in een artikel van Viruswaarheid zijn verbazing uitte over het feit dat de kamerleden zich stil houden. Covid-19 is een herhaling van zetten van de Mexicaanse griep. Hebben we dan niets geleerd? Waarom houden politici zich stil?

Kamerleden zwijgen ondanks ervaring eerdere pandemiehoax

COVID-19 is herhaling van zetten Mexicaanse Griep
Door mr. Jeroen Pols

 
Rotterdam – 10 december 2020 – In Kamervragen sprak Khadija Arib in 2010 over “een van de grootste medische schandalen van de afgelopen honderd jaar”. De huidige voorzitter van de Tweede Kamer zette de ondoorzichtige handelwijze van de vaccindeal en de corruptie van de WHO tijdens de Mexicaanse griep op de agenda. Vijftien leden die toen deelnamen aan de evaluatie van het debacle zitten vandaag nog in de Kamer. COVID-19 is een herhaling van destijds. Toch zwijgen zij.
 
De overeenkomsten tussen de toenmalige en huidige “pandemie” zijn verbluffend. Op dit moment zitten tweeëndertig toenmalige leden nog steeds in de Tweede Kamer. Arib en veertien andere huidige parlementariërs evalueerden destijds in de vaste Kamercommissie van VWS de aanpak van de Mexicaanse griep. Zij dragen daarmee kennis over de toenmalige gang van zaken. Ongetwijfeld hebben zij een déjà vu ervaring. Kritische vragen blijven echter uit.
 
 

Belangenverstrengeling

 

De commissie besprak tijdens de evaluatie de dubieuze rol van de WHO. Zij stelden vast dat van de zestien leden van het comité dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert, er bij zes sprake was van belangenverstrengeling. Vier adviseurs hadden banden met fabrikanten van vaccins. Ook de European Scientific Working Group on Influenza (ESWI) mocht volgens de Kamerleden niet onvermeld blijven. Die groep wordt mede gefinancierd door de farmaceutische industrie en speelde ook een rol in het geheel. Overigens staat de WHO met de financiering door de Bill & Melinda Gatesfoundation tijdens de COVID-19 crisis meer dan ooit onder invloed van de vaccinlobby.

Pandemie

 
De commissie constateerde dat de WHO onder druk van de farmaceutische industrie de criteria van een pandemie wijzigde. De firma Roche, een hoofdrolspeler in de huidige “pandemie”, schreef mee aan het opstellen van de pandemierichtlijnen. Daarmee verdween de dodelijkheid van een virus als criterium. Uitsluitend hierdoor kon de Mexicaanse griep korte tijd later een pandemie worden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: