Grondbeginselen rechtstaat en mensenrechten geschonden

grondbeginselen-rechtstaat-en-mensenrechten-geschonden

21-12-20 11:39:00,

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het rapport over de toeslagenaffaire hekelt in politiek ongekend harde bewoordingen de gang van zaken rond de kinderopvangtoeslagen. Zo lezen we:

Ouders is in de kinderopvangtoeslagaffaire een “ongekend onrecht” aangedaan en bij de uitvoering van de opvangtoeslagen zijn grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. De commissie constateerde dat er fouten zijn gemaakt op alle gebieden. Ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters krijgen een flinke tip op de vingers. Volgens de commissie is het kabinet verantwoordelijk voor “spijkerharde wetgeving” die geen ruimte liet voor individuele situaties. […] Ook rechters krijgen een tik op de vingers. Die hielden vast aan de “spijkerharde uitvoering van de regels” die niet noodzakelijkerwijs uit de wet volgde. “Daarmee heeft de bestuursrechtspraak zijn belangrijke functie van bescherming van individuele burgers veronachtzaamd.”

Bron

Er is hier bij duizenden onschuldige burgers én hun kinderen groot onrecht aangedaan en veel persoonlijk leed berokkend. De oorzaak hiervan is gelegen in een plots oplaaiend vuur van gedrevenheid om fraude aan de kaak te stellen, i.c. onterecht uitgekeerde toeslagen als gevolg van frauduleus geachte aanvragen.

Deze eigentijdse heksenjacht begon een eigen leven te leiden volgens de beginselen van groepsdenken om uiteindelijk tot een obsessie uit te groeien. Niet alleen bij ambtenaren, maar ook bij de wetgevende macht en tot slot de rechterlijke macht. Niemand stelde kritische vragen of durfde die te stellen. Niemand die zich de gevolgen afvroeg van wat je zou kunnen noemen false positive, dus vermeende fraude. Niemand van de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht kwam op het idee naar het bewijs te vragen. Dit was er niet, naar is gebleken. Men hield daarentegen vast aan wat het best vergeleken kan worden met een Science is settled-stelligheid. Zo ontstond de gefabuleerde fuik van massale fraude waar iedereen inzwom en nu is geconfronteerd met de werkelijkheid: geen bewijs voor die massale fraude.

De parallellen met de Klimaatwet en de uitvoering daarvan dringen zich op. Immers, er is geen bewijs voor de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) als bedreiging van de mensheid en de wereld. Integendeel. Er is ook geen sprake van Science is settled. Slechts een gefabuleerde 97%-consensus, perverse sancties tegen criticasters zoals Tennekes van het KNMI,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: