Misleiding artsen door medische vakbladen

misleiding-artsen-door-medische-vakbladen

21-12-20 04:11:00,

Misleiding van artsen door medische vakbladen

Door Koert van Rijn

Het verzet onder artsen tegen de maatregelen komt maar traag op gang. De reden hiervoor is de onvolledige en incorrecte voorlichting door de medische vakliteratuur. Hierdoor ontbreekt bij artsen essentiële kennis over corona. Als u uw huisarts of specialist zou ondervragen, zul je bij menigeen een stuitende onwetendheid vaststellen.

Artikelen moeten angst zaaien

Wat opvalt is dat niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zich eenzelfde patroon voor lijkt te doen. Artikelen die de angst voor het virus doen verminderen of afbraak doen aan het beleid, worden massaal geweigerd. De schrijvers van deze artikelen moeten hun heil zoeken in kleine tijdschriften of op alternatieve websites. 

Nederland kent twee grote allround medische tijdschriften, het NTVG en Medisch Contact, die beiden ook aantoonbaar grote hiaten vertonen in inlichten van de artsen. Zolang een onderwerp past in de grote “Corona Horror Show” is het welkom in deze vakbladen, al het andere wordt simpelweg niet geplaatst.

Bijwerkingen lockdown en ernst corona t.o.v. de griep

Er zijn essentiële vragen die geen enkel tijdschrift serieus behandeld heeft, zoals hoeveel levens- en kwaliteitsjaren gaan er verloren als bijwerking van de lockdown en wat is het verlies aan levensjaren ten gevolge van corona, vergeleken met het gebruikelijke aantal in een griepseizoen?

Het wordt niet ontkend dat lockdowns tot meer verloren levensjaren gaat leiden dan het ooit zal opleveren, maar je zou verwachten dat dit op de voorpagina van ieder medisch tijdschrift had gestaan en een terugkerend onderwerp van discussies was geweest. 

Drukte IC’s en lockdown

De drukte op de IC’s wordt vaak aangegeven als reden voor een lockdown. Echter als je alle getallen schoonmaakt blijken er drie grote factoren over te blijven die de drukte kunnen verklaren: 1) vergrijzing, 2) jarenlang wegbezuinigen van verpleegkundigen en bedden en 3) een straffe voorjaarsgriep, dit jaar corona genoemd. Als wij de IC-capaciteit niet uitbreiden wordt de drukte in Nederland een regelmatig terugkerend probleem. Al deze informatie wordt slechts zijdelings genoemd, bijna als een storend feitje dat het beleid van het Nederlandse regime in de weg zit.

Geen onderzoek naar social distancing

Verder is het uiterst merkwaardig dat er voorafgaand aan de crisis geen goede onderzoeken beschikbaar waren die de werkzaamheid van social distancing, het 1,5 meter afstand houden,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: