Rechtbank van Rome oordeelt dat alle corona maatregelen ongegrond en illegitiem zijn – Xandernieuws

rechtbank-van-rome-oordeelt-dat-alle-corona-maatregelen-ongegrond-en-illegitiem-zijn-–-xandernieuws

24-12-20 08:49:00,

—————————————————————————————————————————————-

Rechters: ‘Een medische noodtoestand kan om geen enkele reden gebruikt worden om de burgers van hun vrijheid en grondrechten te beroven’

—————————————————————————————————————————————-

(05.00) – Een Italiaans sportcomplex heeft een belangrijke rechtszaak gewonnen. De Rechtbank van Rome heeft geoordeeld dat alle corona noodmaatregelen die de regering heeft genomen, zoals het sluiten van horeca en bedrijven, beboeten van overtreders en inperken van de vrijheid van de burgers, ongegrond en illegitiem zijn. Deze uitspraak kan mogelijk van belang zijn voor andere MKB bedrijven in de EU die weigeren zich onder het mom van een virus uitbraak door de staat te laten beperken of sluiten, hetzij tijdelijk, hetzij definitief.

De uitbater van een sportcomplex had protest aangetekend tegen een boete die was opgelegd wegens het schenden van de lockdown regels. Het bedrijf moest daarom sluiten, waardoor in mei en juni de huur niet meer betaald kon worden.

Het hof oordeelde dat het bedrijf geen blaam treft voor het niet betalen van de huur, en de eigenaar van het gebouw met het sportcomplex moet onderhandelen over beëindiging van het huurcontract. De rechters onderbouwden hun besluit op enkele belangrijke grondwettelijke principes, en argumenteerden dat

1. Een medische noodtoestand om geen enkele reden gebruikt kan worden om de burgers van hun vrijheid en grondrechten te beroven.

2. Het onbetwist is dat de rechten van burgers worden geschonden door de decreten van de regering.

3. Het decreet over de noodtoestand werd uitgevaardigd zonder enige (juridische) verwijzing naar de noodzaak hiervan met betrekking tot het voorkomen van een pandemie.

4. De regering geen grondwettelijke basis heeft om te beweren dat het de autoriteit heeft om vanwege een pandemie de noodtoestand uit te roepen (aangezien de Italiaanse Grondwet dit alleen toestaat tijdens een staat van militaire oorlog op Italiaans grondgebied).

5. Alle overheidscontroles die onder de noodtoestand werden genomen ongrondwettelijk zijn, en niet de benodigde motivatie bevatten voor zo’n regeringsbesluit.

6. Geen enkel regeringsbesluit gerechtvaardigd is geweest als de beweegredenen verborgen zijn gehouden voor het publiek, iets waarvan algemeen bekend is dat de regering dit heeft gedaan met betrekking tot de discussies in het Technische Comité. (Hetzelfde geldt voor de Nederlandse variant hiervan: het OMT,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: