De Vierde Wereldoorlog en het einde ervan door Anselm Lenz | KenFM.de

de-vierde-wereldoorlog-en-het-einde-ervan-door-anselm-lenz-|-kenfm.de

25-12-20 08:01:00,

Een commentaar van Anselm Lenz,
(redacteur van het weekblad Democratisch Verzet)

Als je de Koude Oorlog meetelt, is „Corona“ de Vierde Wereldoorlog. Het is de oorlog van het financiële caputtalisme tegen de vrijheid. De ineenstorting van de elite is ook een kans.

„Sluit de winkel, jullie idioten,“ roept systeemfavoriet Jan Böhmermann begin december op. In een video instrumenteert de voormalige satiricus kinderen om de Corona-dood van de glühweindrinkende grootouders aan te roepen.

Het TV-gezicht is slechts een van de vele voorbeelden van hoe, op het eerste moment dat er echt kritiek nodig zou zijn, de egalisatie-impuls van het imperium een rol speelt. Het Corona-regime heeft met name diegenen onderworpen die ooit hoge verwachtingen hadden van de verdediging tegen fascisme en oorlog. „Als dit waanzin is, maar er zit wel een methode in“, kan alleen in Shakespeareaanse termen worden gezegd.

Want de dreiging van de corona dood is het middel van de Vierde Wereldoorlog geworden. Sinds het einde van de Derde Wereldoorlog, de zogenaamde Koude Oorlog, die eindigde met de nederlaag van de Sovjet-Unie, is de façade van de vrijheid en de burgerzin gevallen. Denk eerst maar eens aan het bewust uitschakelen van het creëren van rijkdom voor de jongere generaties. Vervolgens sneller en sneller met de kleurenrevoluties, dat wil zeggen de NAVO-uitbreidingsoorlogen in Noord-Afrika en Oost-Europa – en in Duitsland met het verpletteren van de vrije wetenschap door financieringsbeperkingen van derden, door sociale dumping in de vorm van het Hartz-programma van Steinmeier en het TTIP-huldesysteem dat in 2014 is mislukt.

Onder Corona, de scheiding der machten, de vrije pers, het vrije internet, de mensenrechten, de bewegingsvrijheid, de middenklasse, de handel, de overblijfselen van de georganiseerde arbeid, worden nu de vakbonden vernietigd. Voordat het winstpercentage was gedaald, was er in 2019 opnieuw een financiële ineenstorting ontstaan, een nieuw sociaal contract en een uitbreiding van het democratische principe zouden nodig zijn geweest.

Maar om de Corona-oorlog tegen de bevolking mogelijk te maken, moest eerst het fundament van de westerse beschaving worden geëlimineerd: Rationaliteit. En daarmee het fundament van wetenschappelijk en rationeel denken en handelen. Daarbij worden halfslachtige schlemiels als Böhmermann, vrijwillig of uit onwetendheid,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: