Niet naar huis zonder negatieve COVID-19-testuitslag – Viruswaarheid

niet-naar-huis-zonder-negatieve-covid-19-testuitslag-–-viruswaarheid

25-12-20 08:05:00,

De Jonge brengt vakantiegangers in de problemen

Door mr. Jeroen Pols

ROTTERDAM – 25 december 2020 – Minister De Jonge overviel gisteren veel Nederlanders op hun vakantiebestemming met een verplichte “COVID-19-test”. Vanaf 29 december stelt het kabinet een negatieve testuitslag als voorwaarde voor de terugvlucht naar huis. Deze nieuwe maatregel vormt een onaanvaardbare inbreuk op fundamentele mensenrechten en brengt mensen onnodig in de problemen. Een wettelijke basis ontbreekt. “De zoveelste treiterij van deze regering tegen de bevolking”, aldus een reiziger.

 “Het recht om het grondgebied te betreden van de staat waarvan iemand onderdaan is, mag aan niemand ontnomen worden.” Dit recht is vastgelegd in het Europese verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de Grondwet. Een verdere inperking van grondrechten leek na negen maanden maatregelen nauwelijks mogelijk. Het kabinet bewijst met de nieuwste vinding het tegendeel. De maatregel volgt op een Kamermotie van D66 en de VVD. Een negatieve test ontslaat de reiziger overigens bij thuiskomst niet van een quarantaine.

Onaantastbaarheid lichaam

Feitelijk betekent de maatregel een testplicht. In tegenstelling tot niet-ingezetenen hebben zij geen keuzevrijheid om zich al dan niet te laten testen. Het is immers geen optie om af te zien van de thuisreis.

De Nederlandse wet biedt geen mogelijkheid om mensen gedwongen een test te laten ondergaan. Dit is een invasieve medische handeling. Daarmee maakt de testverplichting inbreuk op het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam zoals vastgelegd in meerdere mensenrechtenverdragen en de Grondwet.

Ontbreken wettelijke grondslag

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat hij deze bevoegdheid baseert op artikel 53 en 54 van de Wet publieke gezondheid. Deze bepalingen geven de mogelijkheid tot maatregelen na aankomst van een specifiek schip of vliegtuig waarvan de gezagvoerder een ernstig vermoeden meldt van de aanwezigheid van een ernstige ziekte aan boord.  De wet biedt geen aanknopingspunt voor een algemene maatregel tegen alle reizigers.

Ziekte

Artikel 54 van de wet geeft verder de burgemeester de mogelijkheid om luchtvaartmaatschappijen tot medewerking te dwingen om vertrekkende of aankomende reizigers te onderzoeken op symptomen van een infectieziekte. Deze bevoegdheid biedt geen mogelijkheid tot maatregelen tegen gezonde passagiers.

PCR-test

De Rechtbank Den Haag wees op 9 december een vonnis waaruit volgt dat de PCR-test niet geschikt is voor symptoomvrije mensen. Een positief testresultaat is volgens de rechter geen diagnose.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: