ANGST: bron van laffe volgzaamheid èn van moed – Transitieweb

angst:-bron-van-laffe-volgzaamheid-en-van-moed-–-transitieweb

29-12-20 08:57:00,

Dinsdag 5 januari houdt Rolf van Velthoven voor de negende keer zijn maandelijkse anti-lockdown protestwake voor het gebouw van de Tweede Kamer. Zonodig zal hij daar iedere volgende maand weer zitten. Als symbool van onverzettelijkheid. Hieronder volgt zijn toelichting die draait om het omgaan met angst.

Al ruim negen maanden duurt nu de zogenaamde coronacrisis. En ondanks het feit dat uit verschillende hoeken in de loop van de afgelopen periode feitelijke informatie beschikbaar is gekomen over de disproportionaliteit van de tot nu toe getroffen maatregelen ten opzichte van de ernst van de crisis, volhardt onze regering in het beleid dat zij heeft ingezet.

Kosten in de vorm van bakken belastinggeld noch moeite worden gespaard om ons, burgers van Nederland, ervan de overtuigen dat het toch echt wel ernstig is, want “de capaciteit op de IC’s en in de ziekenhuizen is beperkt”.

Met andere woorden: voor een capaciteitsprobleem dat in de gezondheidszorg is ontstaan door wanbeleid in voorgaande jaren, betalen nu duizenden burgers de rekening in de vorm van werkloosheid, psychische ontreddering en apathie en ongewilde afhankelijkheid van de staat.

Het sprookje van het enorme gevaar

Het mechanisme dat wordt ingezet om dit te bereiken is dat van de angst: wij moeten geloven dat wij met een ongemeen gevaarlijk virus te maken hebben waartegen onze regering ons wil beschermen. Dit sprookje is inmiddels al doorgeprikt vanuit verschillende hoeken en met uiteenlopende argumenten, maar de regering Rutte blijft doof.

Op grond van rationele overwegingen moet ik uit het regeringsgedrag wel concluderen dat de zorg om de gezondheid niet de agenda bepaalt van het kabinet Rutte. Wanneer dat wel het geval zou zijn, dan zouden de maatregelen in de loop van de afgelopen periode op grond van de inmiddels gewonnen inzichten omtrent het virus immers drastisch zijn gewijzigd. Ze zouden dan meer zijn toegespitst op de kwetsbare doelgroepen. Dit is nog niet gebeurd.

Respectvol verzet

Een regering die op basis van angst de burgers manipuleert en een Volksvertegenwoordiging die – op een enkele uitzondering na – braaf en volgzaam deze regering blijft steunen, verdient verzet vanuit de burgers, weliswaar respectvol, maar wel verzet.
En angst is hiervoor een uitstekende bron!

Verschillende voorbeelden uit ons eigen recent verleden laten zien dat angst niet behoeft te verlammen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: