De ascetische professor zet je aan het denken – Wakker Mens

de-ascetische-professor-zet-je-aan-het-denken-–-wakker-mens

29-12-20 08:57:00, Over emancipatorische bewegingen
en een weg om uit de sociale ongelijkheid te komen.

In deze tijden, waarin we rechtstreeks op The Great Reset en een nieuwe wereldorde lijken af te stevenen, is dit gesprek uit 2018 actueel als nooit tevoren. Het WEF tekent toekomstvisies van een wereld waarin niemand meer iets bezit (op enkele uitzonderingen na) en desondanks heel gelukkig is. De bezitloze samenleving lijkt me een vrij realistische voorspelling, maar bij het geluk heb ik toch zo mijn twijfels. Vrijheid van denken lijkt mij een voorwaarde voor geluk en niemand van het WEF etc. heeft zich erom bekommerd wat de bevolking zou willen en hoe men zich de toekomst voorstelt. Daarom zijn de denkbeelden van Prof. Rainer Mausfeld zo belangrijk, want als we niet naar een wereld volgens het WEF toe willen, zullen we zelf in actie moeten komen.

blankWarum schweigen die Lämmer?

Een van de stellingen van Mausfeld is dat we in een schijndemocratie leven, dat ons bestuur weliswaar democratisch gekozen is, maar na de verkiezingen wordt de macht aan de regering en het parlement overgedragen, waardoor geen directe invloed van de bevolking op de besluitvorming meer plaats vindt. De bevolking dient af te stappen van de houding: “de regering zal het wel het beste weten en zij zorgt goed voor ons”.

De mensen dienen te beseffen dat ze tegenover onpersoonlijke, ondoorzichtige en abstracte machtsstructuren staan. Deze structuren, die ook kunnen worden omschreven als elitaire netwerken, maken gebruik van het concept van de democratie, zonder democratische waarden in de praktijk toe te passen. De schijn van democratische invloed op te houden is de ideale profylaxe tegen opstandigheid, tegenstand en revoluties in tijden die steeds meer aan de feodale sociale ongelijkheid van vroeger doen denken. Aangezien deze verdoezelingstactieken, waarbij ideologisch geladen termen inhoudelijk in hun tegendeel worden verkeerd, bijzonder effectief zijn gebleken voor indoctrinatiedoeleinden, worden ze ook met grote regelmaat toegepast. Dit is bijvoorbeeld het geval met woorden als “globalisering” of “vrije markten”, bij deze termen is dit jaar ook nog “corona-virus” bij gekomen. Deze termen worden aan een gedesoriënteerde bevolking gepresenteerd als een soort onveranderlijk natuurverschijnsel, een soort noodlot wat je niet kunt ontlopen. Dit dient ertoe om te verdoezelen dat de neoliberale doctrine genadeloos het recht van de sterkste of te wel “the survival of the fittest” toepast.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: