Willekeur en censuur zijn terug in het Westen, door Thierry Meyssan

willekeur-en-censuur-zijn-terug-in-het-westen,-door-thierry-meyssan

29-12-20 09:13:00,

Toen de drukkunst werd uitgevonden, daagden veel auteurs de vooroordelen van hun tijd uit. Het heeft vier eeuwen van strijd gekost voor het Westen om eindelijk de vrijheid van meningsuiting te garanderen. Met de uitvinding van het internet werd het auteurschap echter gedemocratiseerd en werd de vrijheid van meningsuiting onmiddellijk in twijfel getrokken. Het kan enkele eeuwen duren om deze schok op te vangen en deze vrijheid te herstellen. In de tussentijd is de censuur weer terug.

JPEG - 83.2 kB

Toen wij in 1994 het Voltaire Netwerk oprichtten, was onze eerste zorg de vrijheid van meningsuiting in Frankrijk en daarna in de hele wereld te verdedigen.

Vandaag de dag is dit concept naar onze mening echter vervormd en wordt er tegen gestreden. We gaan dus proberen dit ideaal verder te definiëren.

Met de uitvinding van de moderne typografie aan het einde van de 15e eeuw breidde de verspreiding van ideeën zich aanzienlijk uit. Het was niet langer mogelijk om de autoriteiten blindelings te geloven, iedereen kon zijn eigen mening vormen.

Men was het erover eens dat, hoewel het debat essentieel is voor de ontwikkeling van het menselijk denken, bepaalde ideeën schadelijk zijn voor de samenleving en daarom gecensureerd moeten worden. De autoriteiten moesten bepalen wat nuttig en wat schadelijk was. Maar de oprichting van de beroemde Index librorum prohibitorum (Index van verboden boeken) door paus Paulus IV heeft de verspreiding van anti-papististische ideeën niet verhinderd.

Ons standpunt is daarentegen dat censuur in de meeste gevallen schadelijker is dan de ideeën die het verbiedt. Alle samenlevingen die aan censuur doen, bevriezen uiteindelijk zelf, en daarom zijn alle censuurautoriteiten ooit omvergeworpen.

Op dat moment botsen twee grote scholen. Artikel 11 van de [Franse] Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger (1789) bepaalt dat de wet misbruik van de vrijheid van meningsuiting moet vaststellen en onderdrukken, terwijl het Eerste Amendement van de Amerikaanse Grondwet (1791) stelt dat geen enkele wet deze vrijheid kan beperken.

De Verenigde Staten was een natie in formatie die zich net had losgemaakt van de Britse monarchie. Zij waren zich nog niet bewust van de moeilijkheden die het leven in de maatschappij met zich mee zou kunnen brengen, maar hadden al geleden onder het misbruik van de macht van Londen. Het werd dus opgevat als vrijheid zonder grenzen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: