Reactie op Klimaatwet 1.5 – Climategate Klimaat

reactie-op-klimaatwet-1.5-–-climategate-klimaat

30-12-20 08:27:00,

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Reynier Pronk.

Hierbij mijn reactie op de Klimaatwet 1.5

1. Democratisch proces: de Nederlandse bevolking heeft nooit op democratische wijze kunnen deelnemen aan de besluitvorming. Het klimaat stond in geen enkel verkiezingsprogramma en is pas na de verkiezingen prominent op de agenda gezet. Ook heeft (een vertegenwoordiging van) de Nederlandse belastingbetaler niet mogen aanschuiven aan de klimaattafels. Dat was voorbehouden aan overheden, het belanghebbend bedrijfsleven en actiegroepen.

Ondertussen is het raadgevend referendumrecht afgeschaft en is het klimaat ten onrechte onderdeel geworden van noodwetgeving e.g. de Crisis & Herstelwet.

Deze raadpleging mag m.i. nimmer in de plaats komen van ons democratische proces. Aangezien de maatregelen, die reeds lang zijn aangevangen, zéér ingrijpend zijn zou de bevolking de kans moeten krijgen zich uit te mogen spreken. Omdat er geen enkele andere en meer democratische weg is, stuur ik deze reactie dan ook onder protest.

2. Nederland voorop? Nederland is te klein om zelfs bij extreme maatregelen, enige invloed te kunnen hebben op het klimaat. Landen als China en India hebben samen meer dan 2 miljard inwoners en menige Chinese stad heeft een grotere populatie dan onze 17 miljoen. Deze landen bouwen tot 2030 nog enkele honderden kolencentrales bij en daarna moeten wij nog zien of deze (semi) dictaturen zich aan hun woord zullen houden. Om nu op deze vage toezeggingen te reageren met drastische maatregelen die onze economie zwaar onder druk zullen zetten, onze
goedwerkende en in jaren opgebouwde infrastructuur gedwongen obsoleet maken en ons af zullen snijden van betaalbare energie is onverantwoord.

3. Zon, wind en biomassa? Elke (onafhankelijke) expert kan binnen vijf minuten uitleggen dat de transitie van een goedwerkende en relatief schone, vraag gestuurde gas-infrastructuur naar een land en zee vol aanbod gestuurde windturbines, zonneparken en (het allerslechtste idee) biomassa, niet alleen ons kleine land beroofd van natuur, milieu en landschap, maar ook omdat er altijd een ‘achtervang’ nodig blijft met conventionele centrales. Immers; als het niet waait en de zon niet schijnt, moet er toch aan de energievraag worden voldaan.

Zoals door velen al werd benadrukt, zorgt biomassa niet alleen voor ontbossing omdat er ontzettend veel van nodig is; hout is nu eenmaal laag energetisch, maar ook nog eens juist datgene doet wat men wil bestrijden: meer CO2 uitstoten dan de verbranding van kolen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: