Staat: “Verplichte PCR-test reizigers weinig belastend“ – Viruswaarheid

staat:-“verplichte-pcr-test-reizigers-weinig-belastend“-–-viruswaarheid

30-12-20 08:25:00,

Morgen uitspraak kort geding

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 30 december 2020 – Vandaag diende het kort geding van enkele reizigers tegen de Nederlandse Staat over de voor de terugreis verplichte COVID-19-test. Het juridische verweer is volgens mr. Gerben van de Corput “flinterdun”. De Staat erkent dat de verplichte test een inbreuk is van het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Maar “het ondergaan van een PCR-test is volgens de landsadvocaat slechts een geringe beperking van het recht’.

Reizigers zijn bovendien niet overvallen door de nieuwe maatregel. “Er is uitdrukkelijk opgeroepen niet te reizen naar hoogrisicogebieden en later zelfs om helemaal af te zien van (“niet-noodzakelijke) reizen. Wie desondanks met vakantie gaat, heeft dus het risico gelopen en aanvaard met beperkende maatregelen te worden geconfronteerd”, aldus de Landsadvocaat. Volgens Van de Corput kan iemand “niet een beetje zwanger zijn”. Met deze uitspraak benadrukte rechtsgeleerde mr. Wim Voermans eerde dat een beetje inbreuk ook een inbreuk op grondrechten is.

4e Protocol EVRM

Van een toegangsverbod tot Nederland is volgens de Staat evenmin sprake. ‘Nederlanders wordt wel gevraagd te zorgen voor een negatieve PCR-test bij terugkeer naar Nederland. Als ze die hebben, dan kan de terugreis worden aangevangen. Is deze positief, dan moet deze worden uitgesteld”. Dit mensenrecht is echter onvoorwaardelijk opgesteld. Alleen als het voortbestaan van een land bedreigd wordt, is een inperking mogelijk. De maatregel brengt een beperking aan op dit recht.

PCR-test

De eisers voerden ook aan dat de PCR-test niet gebruikt mag worden voor het stellen van een diagnose. Het vonnis van 9 december 2020 tussen Viruswaarheid en de Staat bepaalde dat alleen een arts dit mag. De uitslag zou volgens de Staat echter niet zo gebruikt worden: “De maatregel houdt niet in dat reizigers moeten aantonen geen COVID-19 te hebben. Zij hoeven enkel een negatieve test te laten zien als zij naar Nederland reizen” Volgens Van de Corput is dit een merkwaardige woordspelletje: Een positieve test betekent namelijk dat je Nederland niet binnenkomt. Daarmee wordt de uitslag wel als diagnose gebruikt en moeten passagiers bewijzen de ziekte niet te hebben.”

Ook beweert de Staat dat de “PCR-test uitstekend geschikt is voor gebruik bij mensen zonder symptomen en is hiervoor uiteraard gevalideerd.” De Staat overlegde geen bewijs hiervan en kon evenmin verklaren waarom de CE-toelating en de gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten het tegenovergestelde bepalen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: