Kunst mag nooit zwijgen – Wakker Mens

kunst-mag-nooit-zwijgen-–-wakker-mens

31-12-20 10:46:00,

Speelt de kunst een rol in maatschappelijke veranderingen? Dan zouden we nu een stroom van nieuwe kunstuitingen moeten zien, want we bevinden ons definitief in een periode van verandering. Of zijn misschien al die mensen die zich nu op internet uiten ook een vorm van kunst?

Een van de stellingen van professor Rainer Mausfeld is, dat de bevolking heel veel creativiteit aan de dag moet leggen om het bestaande stelsel te revolutioneren.(1)Zie de videoclip in De asketische professor zet je aan het denken   Hij noemt het bestaande stelsel de macht-elites. Deze zijn op dit moment ook met een diepgaande omwenteling bezig, namelijk de vierde industriële revolutie of de Great Reset, of wat voor mooie termen men verder nog bedacht heeft.

Terzijde: is het niet opvallend dat als de elites van revoluties spreken, de term een zeer positieve connotatie heeft? In de zin van: verandering is vooruitgang? Wanneer de bevolking daarentegen vreedzaam om veranderingen vraagt, is revolutie plotseling een zeer beladen term en wie hem gebruikt wordt als terrorist, gek of gevaarlijk element afgeschilderd.

blankDutch Guerilla Mask Force

Maar terug naar de creativiteit. Zouden de kunst en de kunstenaars een rol kunnen spelen in een maatschappelijk veranderingsproces? En willen ze dit überhaupt?

Er is op dit moment een protestbeweging gaande die op kunstzinnige manier het hele coronamaatregelen-circus ad absurdum probeert te voeren.

Je zou het verschijnsel van gemaskerde mensen in witte pakken, begeleid door een automatische stem die leuzen verkondigt, als een soort conceptuele kunst kunnen beschouwen. Conceptuele  kunstwerken zijn primair bedoeld als een uitdaging van het intellect, en hoeven niet mooi te zijn. Inmiddels heeft het concept van de witte maskers over heel Europa verspreiding gevonden.

Dezelfde kunstenaarsgroep, die voor het eerst met dit idee voor de dag kwam,  heeft onlangs weer een manifestatie gehouden.

Men kan zich natuurlijk afvragen: is dit wel kunst, heeft het wel enig nut? Maar creatief is het zeker…

Historisch gezien is het wel zo dat maatschappelijke omwentelingen een verandering in de kunstuitingen met zich mee brengen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: