LTAT doet een duidelijke oproep aan politieke partijen: voorkom 5G-affaire!

ltat-doet-een-duidelijke-oproep-aan-politieke-partijen:-voorkom-5g-affaire!

31-12-20 10:59:00,

Op 8 december j.l. heeft Let’s Talk About Tech een brief uitgedaan naar verschillende politieke partijen en zijn een aantal Kamerleden persoonlijk benaderd. De boodschap: voorkom een 5G-affaire en zorg voor een breed maatschappelijk debat over de uitrol van 5G en de risico’s van blootstelling aan EMV. “Deze week verscheen het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de Toeslagenaffaire. De beginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en ministers, ambtenaren, de Tweede Kamer en zelfs rechters krijgen er in het rapport van langs.Voor burgers die (gezondheids)problemen hebben door blootstelling aan straling is de analyse niet verrassend. Velen zitten in penibele situaties, omdat de overheid hen niet helpt en soms zelfs actief tegenwerkt.

De uitrol van 5G verergert de problematiek, maar bestuurders en politici zijn doof voor de alarmbellen.

Willen we een 5G-affaire voorkomen dan is een debat over de regulering en de impact van deze nieuwe ongeteste technologie meer dan ooit noodzakelijk. Zo schrijft Let’s Talk About Tech in haar oproep aan politieke partijen.”

In de oproep van 17 december j.l. aan meerdere politieke partijen, verzoekt zij om:

  • De gecancelde technische briefing over het rapport ‘5G en gezondheid’ van de Gezondheidsraad opnieuw te agenderen.
  • Van het Kabinet een brede onafhankelijke risicobeoordeling van de impact van 5G te eisen.
  • Te zorgen voor transparantie inzake de Europese plannen op het vlak van digitalisering en 5G.
  • Ruimte voor een breed maatschappelijk debat over de 5G-problematiek te creëren.

In de brief aan de fracties schetsen zij de 5G-problematiek in samenhang met de militaire radar (die in Herwijnen moest komen) en de plannen van de Europese Commissie. Het is een vervolg op de brief van 8 december j.l. aan leden van de vaste Kamercommissies Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Milieu. Deze bevat – ter voorbereiding op de technische briefing over het advies van de Gezondheidsraad – de expertreactie van de Zweedse wetenschapper en oncoloog prof. dr. Lennart Hardell.

Lees deze mooie brief verder bij Lets Talk About Tech:
https://letstalkabouttech.nl/2020/12/oproep-aan-politieke-partijen-voorkom-5g-affaire/

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: