Ian Buruma en The United States of War

ian-buruma-en-the-united-states-of-war

01-01-21 07:46:00,

Gezien het feit dat er nogal wat docenten en hoogleraren, verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam enthousiaste Atlantici zijn, die ervan overtuigd blijven dat Europa en de NAVO de hegemonie van Washington en Wall Street koste wat kost in stand moeten houden, is de vraag legitiem of de UvA in staat is waardevrij wetenschappen te onderwijzen  Behalve het academisch personeel dat ik in de vorige aflevering heb genoemd, is er ook nog de naam van prof. dr. Ruud Janssens die aan de Faculteit der Geesteswetenschappen Amerikanistiek doceert. Janssens is volgens de Atlantische Commissie lid van Adviesraad van het Atlantisch Perspectief, tijdschrift van deze propagandistische spreekbuis van de NAVO. In Het Financieele Dagblad van 8 november 2020 schreef professor Janssens een kort artikel onder kop: 

De VS en de wereld: van ‘America First’ naar ‘Head of the Table,’ 

dat meteen duidelijk maakt waar hij als Atlanticus staat. Zo stelde hij ondermeer:

Biden wil veel van het beleid van Trump terugdraaien. Hij wil meer internationale samenwerking, zeker met bondgenoten, waarin de Verenigde Staten een leiderschapsrol spelen en een voorbeeldfunctie hebben als democratie. Hij wil zich richten op de klimaatcrisis. Biden wil niet meer ‘America First’ als leuze, maar gebruikt de beeldspraak dat Amerika aan het hoofd van de tafel zit…

Biden wil stoppen met de oorlogen in Afghanistan en het Midden-Oosten, maar hoe kan hij het Amerikaanse belang in de regio veiligstellen?

https://fd.nl/opinie/1363538/de-vs-en-de-wereld-van-america-first-naar-head-of-the-table

Janssens' woorden verraden de aloude retoriek die sinds 1945 in de polder de boventoon voert, zoals de stelling dat de VS ‘een leiderschapsrol spelen en een voorbeeldfunctie hebben als democratie.’ Hij  mag dan wel menen dat ‘Amerika’ een ‘democratie’ is, maar dit is niet meer dan een ideologische opvatting van een Nederlandse outsider, die niet berust op de werkelijkheid zoals die ervaren wordt door vele Amerikanen, aangezien zij zien dat hun land gerund wordt door corrupte elites,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: