Is ‘corona’ eigenlijk een stralingsziekte veroorzaakt door het testen van 5G en 60 GHz?

is-‘corona’-eigenlijk-een-stralingsziekte-veroorzaakt-door-het-testen-van-5g-en-60-ghz?

01-01-21 05:04:00,

Vanaf het begin van de crisis rondom ‘corona’ in Nederland, maart 2020, wordt de gedachte verspreid dat er een oorzakelijk verband kan zijn met de introductie van 5G. Dit wordt door gezondheidsautoriteiten en de media met verdacht veel kracht van de hand gewezen. Wie deze mogelijkheid toch benoemt, stelt zich zeer kwetsbaarheid op en bloot aan verbale agressie en sociale uitsluiting. Wordt hiermee de echte waarheid verdoezeld? Is de corona-uitbraak mede te danken aan het gebruik van de digitale apparaten?

 Verbale agressie, uitsluiting en een totale lockdown
De woorden complotdenkers en gekkies worden veel gebruik voor mensen die de officiële uitleg over de oorzaak van de uitbraak van het cornona-virus in twijfel trekken. Het zijn vaak ervaringsdeskundigen die in één adem genoemd worden met relschoppers die niet eens weten waar het werkelijk om gaat, de zogeheten complotdenkers. Ervaringsdeskundigen die een ander leven hebben door het zogenaamde ‘inzicht’ van instanties in Nederland die menen te weten dat de kunstmatige elektromagnetische velden geen schade geven aan mens, flora en fauna. Kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik dat sinds de eeuwwisseling zo enorm is toegenomen. Het zijn de elektrogevoeligen onder ons die tegen de uitrol van 3G en 4G waren. En omdat het maar doorgaat tegen de uitrol van het 5G-netwerk. De netwerken voor de draadloze communicatie maken ze ziek en niemand luistert! De overheid, Gezondheidsraad en GGD ’en niet. Mensen die hun gedachtengang op You Tube zetten of Facebook en tot hun verbazing merken dat dit op deze kanalen verwijderd wordt door factcheckers. Een handeling volkomen in strijd met normen, waarden, fatsoen en de rechten van een mens. Rechten die met voeten getreden worden terwijl veel elektrogevoeligen zeker weten dat de uitrol van 5G en 6G veel biologische klachten gaat geven aan mens, flora en fauna. Klachten die wereldwijd enorm zijn toegenomen door de uitrol van 5G. Mensen die waarschuwen omdat ze het zelf ervaren en zeker weten dat de zendmasten met hun antennes de oorzaak zijn. Elektrogevoeligen die nergens meer naar toe kunnen omdat draadloos gebruik overal is. Elektrogevoeligen die in een totale lockdown zitten en wachten op een menselijk beleid wat betreft de draadloze communicatie.

Dingen die niet kloppen
Er zijn dingen gaande die niet kloppen. Die vragen om duidelijkheid, die niet gegeven wordt. Over de herkomst van het virus is 14 maart 2020 is geen echte duidelijkheid bekend gemaakt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: