Vraag en antwoord Corona actie

vraag-en-antwoord-corona-actie

01-01-21 07:04:00,


Vraag en antwoord
Corona openheid en aansprakelijkheid

De eerste fase van de Corona-actie is gestart op 5 mei 2020 (‘Coronabevrijdingsdag’) en eind juni 2020 gesloten. De Bond wilde direct daarna een kort geding starten, maar zag daarvan af omdat de invoering van de coronaspoedwet tot na de zomer was uitgesteld en omdat een kort geding van Viruswaanzin tegen de Staat der Nederlanden ging dienen. Doordat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de coronaspoedwet (op 13 oktober 2020) en Mark Rutte en de zijnen nieuwe verregaande coronamaatregelen hebben aangekondigd (ook op 13 oktober 2020), voelt de Bond zich genoodzaakt de Corona-actie opnieuw te openen voor iedereen die zich tegen de overheidsdwang inzake ‘corona’ wil weren. De juridische procedures tegen Mark Rutte c.s. zijn of worden in werking gesteld.

Degene die zich uitsluitend laat informeren door de overheid en de traditionele media zal mogelijk niet helemaal begrijpen waarom de Nationale Bond tegen Overheidszaken deze aansprakelijkheidsactie vanwege ‘corona’ is begonnen. De media bombarderen ons dagelijks met een veelheid aan coronanieuws, dat de indruk wekt dat wij massaal door het zogeheten coronavirus worden bedreigd. Regelmatig zien we nieuwe cijfers over coronabesmettingen, coronapatiënten en coronadoden. Het punt is dat Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en anderen wel spreken over het gevaar van het coronavirus, en daarnaar verwijzen, maar dat ze nauwelijks of geen bewijzen aanleveren voor het bestaan van dat gevaar. We hebben zeer sterke aanwijzingen dat coronatests veel vals positieve resultaten geven, dat de tests slechts indirect bewijs geven voor de aanwezigheid van het coronavirus in een lichaam, dat de tests niets zeggen over de hoeveelheid coronavirussen die iemand in zich zou dragen, dat het zogeheten coronavirus niet besmettelijk is en dat sterftegevallen ook op basis van alleen griepachtige verschijnselen en vermoedens het kenmerk ‘Covid-19’ krijgen. Informatie over deze zaken is wereldwijd afkomstig van betrouwbare wetenschappers, onafhankelijke onderzoekers en medisch specialisten die zich daarover uitspreken. De traditionele media laten hen om de een of andere reden niet of nauwelijks aan het woord.

Politici en overheden negeren de toenemende kritiek van de internationale experts en lijken zich meer en meer vast te bijten in de coronamaatregelen, die noodzakelijk zouden zijn. De Bond heeft al vanaf 26 maart 2020 Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel herhaaldelijk vragen gesteld over de coronatests,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: