Dringende oproep: Reageer op internetconsultatie zodat gemeenten en burgers niet buitenspel worden gezet

dringende-oproep:-reageer-op-internetconsultatie-zodat-gemeenten-en-burgers-niet-buitenspel-worden-gezet

02-01-21 07:26:00,

Zoals eerder aangekondigd is er momenteel een internetconsultatie gaande, waarbij staatssecretaris Mona Keijzer het voornemen heeft om de veel te hoge ICNIRP-blootstellingslimieten via een wijzigingsbesluit landelijk vast te gaan leggen. Hierdoor wordt het voor gemeenten onmogelijk gemaakt om lagere stralingslimieten te hanteren om de gezondheid van burgers en het milieu te beschermen. Zelfs de Tweede Kamer wordt bij deze besluitvorming buitenspel gezet. Lees hier meer over de inhoud van de internetconsultatie.

Dit besluit is o.a. een enorme beperking van onze mogelijkheden om stralingsarme woongebieden te realiseren. Wij willen iedereen daarom dringend oproepen om ook een reactie in te dienen, zodat de overheid kan zien dat gebieden met lagere stralingsnormen zeer gewenst zijn. Het indienen van een reactie is heel eenvoudig. Je hoeft niet op de twee gestelde vragen in te gaan, maar kunt gewoon in een paar zinnen je eigen mening geven of een bestand uploaden (zie eventueel de reeds ingediende reacties). Vanuit StralingsBewust.info hebben we uiteraard ook een reactie ingediend, die je onderstaand kunt lezen. Reageren kan nog tot en met maandag 4 januari 2021. [Klik hier om zelf te reageren.]

Reactie op Internetconsultatie “Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden”

 

Geachte mevrouw Keijzer, Geachte overige betrokken bewindspersonen en ambtenaren,

Namens burgercollectief StralingsBewust.info willen wij graag reageren op deze internetconsultatie. Allereerst zijn wij verheugd om te vernemen dat de rijksoverheid aangeeft rekening te willen houden met de bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden (hierna te noemen ‘straling’).

Het besluit dat nu voorligt geeft echter blijk van het tegenovergestelde. Wij willen u dan ook verzoeken om af te zien van de wijziging van het Frequentiebesluit en eerst nader onderzoek te doen naar de onderstaand vermelde zaken. De beantwoording van de 7 vragen uit het IAK geven namelijk een onjuist beeld. Onderstaand onze reactie op het IAK.

Verdichting mobiele telecomnetwerken
U stelt dat na 2020 een ‘verdichting’ plaats vindt van de mobiele telecomnetwerken. Wij vinden het zeer zorgwekkend dat u deze verdichting nastreeft terwijl bekend is dat gezondheidsrisico’s niet zijn uit te sluiten. Daarnaast is het onwenselijk dat u dit wilt laten gebeuren zonder dat hier eerst een inhoudelijk maatschappelijk debat over heeft plaats gevonden waarbij burgers eerlijk geïnformeerd zijn over de gezondheidsrisico’s.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: