Aartsbisschop onthult “Great Reset” door Covid-19

aartsbisschop-onthult-“great-reset”-door-covid-19

04-01-21 09:50:00,

Aartsbisschop onthult “Great Reset” door Covid-19

www.kla.tv/1786404.01.2021

Aartsbisschop onthult “Great Reset” door Covid-19

De voormalige apostolische nuntius in Amerika, diplomaat van het Vaticaan en titulair aartsbisschop Carlo Maria Viganò, doet herhaaldelijk van zich spreken.
Op 26 augustus 2018 onthulde hij dat paus Franciscus al vanaf juni 2013 op de hoogte was van de gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door ex-kardinaal Theodore McCarrick en niet pas vanaf juli 2018, toen de New York Times hierover verslag uitbracht. Sindsdien is hij ontheven uit zijn functies en taken en woont hij ondergedoken. Om veiligheidsredenen houdt Viganò zijn verblijfplaats geheim.
Na verschillende kritische opmerkingen over de Coronamaatregelen, richtte hij zich begin november 2020 in een open brief tot de Amerikaanse president. Hier zijn enkele uittreksels uit de brief die in het Nederlands is vertaald.

OPEN BRIEF
Aan de president van de Verenigde Staten van Amerika
[…] Meneer de President,

Staat u mij toe dat ik u aanspreek op dit moment waar het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijd complot tegen God en de mensheid. Ik schrijf aan u als aartsbisschop, als opvolger van de apostelen, als voormalige apostolische nuntius van de Verenigde Staten van Amerika.

[…] Elke dag voelen we de aanvallen toenemen van degenen die de eigenlijke grondslag van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, de liefde voor het vaderland, vrijheid van onderwijs en economie. We zien dat staatshoofden en religieuze leiders deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel begunstigen, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen in naam van een noodsituatie op het gebied van de gezondheid niet gerespecteerd worden. Die noodsituatie openbaart zich steeds duidelijker als een instrument voor het oprichten van een onmenselijke tirannie, die geen gezicht draagt.

Een globaal plan genaamd de “Great Reset” is in uitvoering. De architect is een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen door dwangmaatregelen op te leggen die de individuele vrijheden en die van de hele bevolking drastisch beperken. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd, in andere landen bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de staats- en regeringsleiders van deze wereld, die medeplichtigen en uitvoerders zijn van dit helse project,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: