Complotdenken of het zoeken naar begrip in wat onbegrijpelijk lijkt | Mieke Mosmuller

complotdenken-of-het-zoeken-naar-begrip-in-wat-onbegrijpelijk-lijkt-|-mieke-mosmuller

05-01-21 04:12:00,

door

Mieke Mosmuller

05-01-2021

0 commentaren
Print!

In deze coronacrisis, waarin onze samenleving tot uitersten wordt gedreven, zien we een fenomeen dat door velen wordt aangeduid als ‘Complotdenken’. Maar daar waar de term ’Complotdenker’ een venijnige spot draagt, kunnen we deze denker, die achter de onbegrijpelijke verschijnselen het begrip zoekt, enige hulde geven. Het is de menselijke intelligentie die, daar waar we het onverklaarde aantreffen, dit al denkende tracht te verklaren. Maar is iedereen die nadenkt over wat nog onverklaard is gebleven daarmee een ‘complotdenker’?Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Met kerstmis had ik graag een verhaal verteld, maar dat werd door bepaalde omstandigheden onmogelijk, maar we zitten nog altijd in de kersttijd dus ik zal dadelijk toch een heel klein verhaaltje invlechten. Maar als thema had ik voor vandaag het verschijnsel complotdenken.

En wanneer je daarover gaat nadenken dan is het eigenlijk zo dat, ik heb de laatste maanden iedere keer geprobeerd de aandacht te richten op bepaalde onbegrijpelijke feiten in het hele crisisgebeuren met corona, en wanneer je als mens bepaalde samenhangen niet ziet of wanneer die bizar zijn, wanneer je ze absoluut niet kunt begrijpen, dan heeft het met de menselijke intelligentie te maken dat je dan gaat zoeken naar verklaringen voor dat gebrek aan samenhang. En wanneer je dat achterwege laat dan ben je dus eigenlijk neem me niet kwalijk een dom schaap wat in een kudde eenvoudigweg meeloopt en vertrouwt op de herder zonder deze aan een goed onderzoek te hebben blootgesteld. Dat moeten we natuurlijk als mensen wel doen. En wanneer we samenhangen niet kunnen begrijpen dan vind ik het een bewijs van intelligentie en van een niet-schaapachtig zijn dat we gaan vragen ja wat is dan de samenhang, wat zit hier achter? En dat is geen achterdocht, dat is een denken van de ware aard van samenhangen die er zijn. Daar heb je toch als mens behoefte aan. En zeker wanneer je geconfronteerd wordt met zulke ernstige maatregelen en gevolgen zoals die op het ogenblik er zijn, dan komt de menselijke intelligentie heel sterk op en begint zich vragen te stellen. En wanneer dan blijkt dat die vragen niet worden beantwoord, dan wordt natuurlijk het denken over de achterliggende oorzaken alleen maar heviger en sterker.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: