Menselijke Psychodrama’s op het Wereldtoneel: Macht Buiten de Matrix / door Jon Rappoport – 3 Januari 202

menselijke-psychodrama’s-op-het-wereldtoneel:-macht-buiten-de-matrix-/-door-jon-rappoport-–-3-januari-202

05-01-21 11:58:00,

 Menselijke Psychodrama’s op het Wereldtoneel: Macht Buiten de Matrix

door Jon Rappoport – 3 Januari 2021

Naarmate het drama, dat Menselijk leven op de planeet Aarde heet, vordert in de 21e eeuw, zien we een escalatie van de emotionele reacties van de lagere hersenhelften op de gebeurtenissen. En dit is volgens plan.

Ik wil de onderliggende propagandaboodschap benadrukken. Het is heel belangrijk om die boodschap te begrijpen:

“Naarmate meer en meer mensen niet in staat en bereid zijn om logica en rationaliteit toe te passen, worden die kwaliteiten steeds minder belangrijk, en je zou ze moeten opgeven omdat…ze je niet dienen. Ze zijn niet nuttig.”

Je kunt zien waar dit toe zou leiden. Meer en meer mensen zouden zich overgeven aan hun eigen stimulerende-respons mechanismen, en het algemene niveau van de chaos zou toenemen en uitbreiden.

Er is geen situatie waarin je jouw eigen vermogen om rede en rationaliteit toe te passen zou moeten opgeven, ongeacht wat andere mensen doen. Hun overgave mag geen excuus worden om je eigen macht op welk niveau dan ook in de steek te laten.

De twee meest geduchte individuele krachten zijn logica en verbeelding.

Logica is in wezen aarden en stabiliseren. Het stelt je in staat om elke situatie of cluster van informatie te analyseren en de geldigheid of ongeldigheid ervan te doorzien, voorbij de misleiding.

Verbeelding neemt je mee omhoog. Het stelt je in staat om jouw grootste visie op jouw leven te zien – en dus te handelen in de richting van de vervulling ervan.

Anderen om je heen kunnen bezwijken voor hun eigen misvattingen en een gebrek aan vitaliserende geest– maar dat betekent niet dat je dat moet doen.

En terzijde, als je besluit dat je de mensen waar je om geeft wilt helpen en hen te verheffen, probeer het dan te doen zonder logica en verbeelding en kijk hoe ver je komt.

Dit alles is inleiding en voorspel. Het heeft me meer dan een decennium van onderzoek en ontdekking bezig gehouden, toen ik het menselijke psychodrama in een nieuwe fase zag komen. Zijn kenmerk was een willekeurige emotionele reactie.

Er is niets mis met emoties,  » Lees verder

%d bloggers liken dit: