Sjeik Rohani veroorzaakt problemen in het Midden-Oosten…, door Thierry Meyssan

sjeik-rohani-veroorzaakt-problemen-in-het-midden-oosten…,-door-thierry-meyssan

05-01-21 04:48:00,

Als Joe Biden wordt ingehuldigd als president van de Verenigde Staten, zou hij de plannen van de Iraanse en Turkse presidenten kunnen steunen. Hij zou de ontwikkeling van een Iraans regionaal imperium in de Levant en een Turks regionaal imperium in de Kaukasus kunnen ondersteunen, beide ten koste van Rusland. Thierry Meyssan onderzoekt hier de veranderingen die in Iran hebben plaatsgevonden.

JPEG - 23.9 kB De Iraanse president Sheikh Hassan Rohaini is al lang een partner van Israël. Hij is van plan om Iran weer de rol van ’regionale politieagent’ toe te kennen die het tijdens de Pahlavi-dynastie had.

Er is een zeer sterke tegenstelling tussen de regering van Sjeik Hassan Rohani en de Revolutionaire Garde. Deze laatste worden niet onder zijn bevel geplaatst, maar rapporteren rechtstreeks aan de Opperste Gids, Ayatollah Ali Khamenei.

Het project van president Rohani: kapitalisme en regionaal imperialisme

Sjeik Rohani is lid van de sjiitische geestelijkheid, net als Ayatollah Khamenei, maar niet van de Revolutionaire Garde, die soldaten zijn.

De Revolutionaire Garde is een volgeling van Imam Rouhollah Khomeini. Zij zijn van plan zijn anti-imperialistische revolutie te exporteren en de wereld te bevrijden van het Angelsaksische rijk (VS + VK + Israël) waaronder hun land zo heeft geleden. Zij hebben geen enkele band met het reguliere Iraanse leger, dat afhankelijk is van de president van de Islamitische Republiek en alleen van plan is het land te verdedigen.

Sjeik Rohani was parlementariër tijdens de lange oorlog die Irak namens de Verenigde Staten verklaarde. Hij lobbyt in Washington voor de vrijlating van Amerikaanse gijzelaars in Libanon in ruil voor Amerikaanse wapens. Later werd hij door Israël benaderd om zijn land krachtig te bewapenen. Hij was het die zijn mentor, de voorzitter van het Parlement, Hodjatoleslam Akbar Hashemi Rafsanjani, in het spel bracht. Samen organiseerden ze de Iran-Contra wapenhandel die de Nicaraguaanse revolutionairen ongeluk bracht en de toch al zeer rijke Rafsanjani fortuin.

Veel later werd hij door Ayatollah Khamenei gekozen om president Ahmadinejad op te volgen in een nieuwe geheime onderhandeling met de Verenigde Staten in Oman. Tijdens deze verkiezingscampagne presenteerde hij zich als een aanhanger van het opkomende financiële kapitalisme en verklaarde hij dat Iran moet stoppen met het financieren van buitenlandse revolutionairen, zelfs als ze sjiitisch zijn zoals de Libanese Hezbollah. Daarmee deed hij toezeggingen aan de Verenigde Staten en Israël.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: