Ernst Wolff: “Corona-pandemie – einddoel: digitaal geldfascisme”

ernst-wolff:-“corona-pandemie-–-einddoel:-digitaal-geldfascisme”

07-01-21 10:06:00,

Ernst Wolff: “Corona-pandemie – einddoel: digitaal geldfascisme”

www.kla.tv/1787607.01.2021

Op dit moment hebben we enerzijds te maken met de sterkste recessie van de moderne tijd en anderzijds met financiële markten, die een hoge vlucht nemen, alsof alles prima in orde zou zijn. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een tegenstrijdigheid, doch het is er geen, daarentegen echter de voorbode van een, voor ons, uiterst gevaarlijke ontwikkeling.

Laten we eerst eens kijken hoe we in deze situatie terecht gekomen zijn.

Het wereldwijde financiële systeem werd na de crisis van 2007-2008 alleen in leven gehouden door de interventie van de centrale banken, die honderden miljarden in het systeem pompten en vervolgens wereldwijd de rente meer dan 700 keer verlaagden.

Het geld stroomde echter niet naar de reële economie of ging naar degenen die het hardst door de crisis werden getroffen, maar bijna uitsluitend naar speculatie op de financiële markten, en heeft ertoe geleid, dat we al meer dan twaalf jaar een voortdurend opwaartse trend op de financiële markten hebben beleefd, ondanks de trage economische ontwikkeling.

In de tweede helft van vorig jaar tekende zich dan steeds duidelijker een recessie af, waardoor deze trend tot stilstand kwam. En in maart van dit jaar stortte de olieprijs, sterker dan ooit tevoren, in en heeft de markten mee naar beneden getrokken.

Daarna heeft men echter geen tegenmaatregelen genomen en geprobeerd de economie weer op gang te brengen, maar juist het tegenovergestelde gedaan: men heeft ze – middels een lockdown – voor het eerst over de hele wereld, bijna volledig stilgelegd – met als gevolg dat de beurzen sneller en heviger gekelderd zijn dan in 1929.

De centrale banken hebben deze – bewust veroorzaakte – crash dan gebruikt als aanleiding om de – tot dan toe – grootste bedragen aller tijden in het wereldwijde financiële systeem te pompen. Dit heeft er op zijn beurt toe geleid, dat de zes grootste digitale groepen ter wereld hun – toch al monopolistische – positie zowel in de economische sector als op de financiële markten verder hebben kunnen uitbouwen. Hier zijn een paar cijfers:

Tussen januari en eind juli 2020 steeg de aandelenkoers van Alphabet (het moederbedrijf van Google) met 17 procent, die van Microsoft met 38 procent en die van Facebook met 45 procent.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: