Nederlandse rechter: mogelijk verhoogde gezondheidsrisico’s bij 5G

nederlandse-rechter:-mogelijk-verhoogde-gezondheidsrisico’s-bij-5g

08-01-21 02:30:00,

Net op de laatste dag van 31 december 2020, besliste een rechtbank in Gelderland, dat een mobiele communicatiepunt niet zomaar geplaatst mag worden. Op basis van voortschrijdende wetenschappelijk inzicht veegde de rechter het deskundigenbericht van de Gezondheidsraad uit 2009 van tafel. Met dank aan Wilma de Jong die deze zaak met succes aanhangig heeft gemaakt.

 Gezondheid op kop zo kopte de Telegraaf op 31 december 2020 over de uitspraak van de rechtbank Gelderland dat een zendmast voor mobiele communicatie niet zomaar mag worden geplaatst zonder te kijken naar de bezwaren tegenover de gezondheidsrisico’s. Op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht veegde de rechter het deskundigenbericht van de Gezondheidsraad uit 2009 van tafel.

Doorbraak!
De uitspraak van de rechtbank op 18 december 2020 is van groot belang omdat de rechter oordeelt dat ook (zeer ruim) beneden de blootstellingsrichtlijnen verhoogde gezondheidsrisico’s niet uitgesloten zijn. Ook oordeelt de rechtbank dat de gezondheidsbelangen van omwonenden die gevoelig zijn voor straling betrokken moeten worden in de belangenafweging. In de Nederlandse jurisprudentie is het de eerste keer dat de blootstellingslimieten vanwege voortschrijdend wetenschappelijk inzicht niet langer leidend zijn. De rechter hecht bij zijn oordeel grote waarde aan het advies van de Gezondheidsraad van september 2020. Eerdere jurisprudentie van de Afdeling van de Raad van State (Afdeling) waarin het steeds verwijst naar een gedateerd deskundigenbericht lijkt daarmee van de baan. Deze uitspraak biedt kansen voor een nieuwe inhoudelijke discussie over de gezondheidseffecten door straling, ook beneden de limieten van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zowel in de rechtspraak als daarbuiten.

Wat voorafging
Gemeente Berkelland heeft op 17 juli 2018 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een antennemast van bijna 40 meter hoog. Het bezwaarschrift van een inwoonster van Haarlo, woonachtig op 650 meter van de mast, is bij besluit van 15 maart 2019 niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij geen belanghebbende zou zijn. Inwoonster heeft hiertegen beroep ingesteld. De vraag die de rechter moet beantwoorden is of eiseres gevolgen van enige betekenis ondervindt in de vorm van een verhoogd gezondheidsrisico als gevolg van de elektromagnetische velden (EMV) rond de zendmast.

Standpunt gemeente
De gemeente en de telecomprovider stellen zich op het standpunt dat de zendmast geen verhoogd gezondheidsrisico geeft voor eiseres. Gegeven de afstand van de woning van de inwoonster tot de zendmast,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: