Eerst, Doe Geen Kwaad: Ouderen Zwaarder Getroffen Door Sluiting Eerstelijnszorg Dan Door COVID-19 — Sott.net

eerst,-doe-geen-kwaad:-ouderen-zwaarder-getroffen-door-sluiting-eerstelijnszorg-dan-door-covid-19-—-sott.net

10-01-21 10:29:00,

covid-19 doctor hospital

Ik ben als arts werkzaam ‘in de frontlinie’ in de ‘oorlog tegen Covid-19. En ja, we hebben een enorm probleem, maar dat is niet noodzakelijkerwijs het virus zelf. Het echte probleem is in het volle zicht verborgen. Laten we eens kijken of we het kunnen ontdekken.

Tijd voor de Lockdown

Zo gaan artsen, verpleegkundigen en ander medisch personeel en bestuurders om met deze crisis.

Ze hebben “besmette” covid-afdelingen opgezet, in klinieken en ziekenhuizen, gescheiden van de rest van de poliklinieken en het gezondheidspersoneel. Eenieder die binnenkomt met een hoestje, of die niest, of enig ander teken geeft van ademhalingsproblemen, wordt naar deze afdeling gestuurd en wordt afgescheiden gehouden van degenen die met wonden of andere, niet aan ademhaling gerelateerde ziekten binnenkomen. Op deze wijze blijft besmetting geïsoleerd op de afdeling en wordt niet door het hele gebouw verspreid. Ik herhaal, dus alle nieuwkomers met ademhalingssymptomen – die kunnen variëren van een gewone verkoudheid tot de typische seizoensgriep, zelfs een hoestje door seizoensallergieën – worden naar deze covid-afdeling gestuurd.

Ieder keer dat een arts iets moet vastleggen dat verband houdt met het consult van de patiënt, dient hij of zij een notitie in een bestand (de meeste zijn elektronisch) te typen dat onder een bepaalde categorie valt. Doordat een pandemie is afgekondigd en gezien de wereldwijde ingestelde lockdowns, is deze categorie gespecificeerd met behulp van internationale codes die zijn ontworpen voor dit specifieke coronavirus. Mensen hebben tenslotte een verklaring ziekteverlof of isolatie-label nodig van artsen, die bepalen wat aan wie uit te schrijven afhankelijk van de waarschijnlijkheid of ze besmet zijn of in nauw contact zijn met besmette mensen.

Hier volgen de internationale codes die bestemd zijn voor deze lockdown. De 10e herziening van de Internationale Statistische Classificatie van Ziekten en Gerelateerde Gezondheidsproblemen (ICD-10) voor Covid-19 luiden als volgt:

  • B34.2 voor zowel COVID-19 vastgestelde gevallen als WAARSCHIJNLIJKE gevallen
  • Z20.828 voor mogelijke gevallen en de contacten van degenen met vastgestelde en/of waarschijnlijke gevallen.

Iedere dag ontvangen medische instellingen gedetailleerde instructies en updates met betrekking tot het gebruik van deze codes in een klinische setting. In het land waar ik woon werd de afgelopen dagen een ‘definitieve versie’ verzonden. In het begin werden veel mensen bestempeld met B34.2 [‘bevestigd’/’waarschijnlijk’] terwijl ze eigenlijk onder de andere code hadden moeten vallen [Z20.828 – ‘mogelijk’].

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: