De grote drie prohibities: migratieprohibitie, drugprohibitie en witwasprohibitie | Vrijspreker.nl

de-grote-drie-prohibities:-migratieprohibitie,-drugprohibitie-en-witwasprohibitie-|-vrijspreker.nl

12-01-21 10:33:00,

Deze prohibities hebben drie zaken gemeen:

01. Zij zijn immoreel en beperken de persoonlijke vrijheid in ernstige mate

02. Zij veroorzaken veel kosten en schade

03. Zij dateren alle drie uit de 20ste eeuw

De migratieprohibitie

Slechts elf procent van de planeetbewoners kan op grond van het trekken van een winnend lot in de geboorteloterij een groot aantal landen bezoeken zonder aan lastige en tijdrovende procedures te worden onderworpen bij het aankopen van paspoorten, uitreisvisa en inreisvisa.

89 procent van de planeetbewoners is min of meer geïmmobiliseerd doordat het voor hen lastig, duur of onmogelijk is, een paspoort aan te schaffen, casu quo visa te verwerven voor het overgrote deel van de landen welke zij wensen te bezoeken. Dit veroorzaakt veel schade voor de betrokkenen, omdat het hun moeilijk en vaak onmogelijk wordt gemaakt bij het besteden van hun inkomen en tijd, hun respectievelijke preferentieschemata te volgen en hun behoeften in rangorde van dringendheid te bevredigen.

Het bovenstaande vindt zijn oorzaak in het betreurenswaardige feit, dat de vertegenwoordigers van elf procent van de planeetbewoners een grote hoeveelheid aan bepalingen gecreëerd hebben, die de mobiliteit van 89 procent van de planeetbewoners ten sterkste beperkt. Wie hier ook maar de geringste twijfel aan koestert, schaffe zich aan een nummer van TIM, het maandelijks verschijnende Travel Information Manual, waarin de bepalingen voor alle landen ter wereld opgesomd en gespecificeerd worden of raadplege de QNI ( Quality of Nationality Index) en de publicaties van professor Kochenov op dit stuk.

Voor de eerste wereldoorlog reisden wij zonder paspoort, maar na de eerste wereldoorlog is de homo sapiens van de in het wild levende species het enige species dat zich door een dergelijk bureaucratisch bouwwerk in zijn bewegingen beperkt ziet.

Het zijn niet alleen de direct betrokkenen die schade ondervinden, maar ook degenen die slachtoffer worden, doordat zij betrokkenen niet in dienst kunnen nemen casu quo op andere wijze met hen samen kunnen werken. ( e.g. : taxichauffeur/passagier, luchtvaartmaatschappij/passagier, casino/speler, chirurg/patiënt, professor/ student, groothandelaar/klant, museum/bezoeker.)

De drugprohibitie

De zinloze en contraproductieve drugprohibitie brengt enorme kosten met zich mede.

Deze kosten manifesteren zich zowel op het stuk van de handhaving als voor de consument, die het recht wordt ontzegd,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: