Kunnen we het straks financieel nog redden? – Ad Broere’s Blog

kunnen-we-het-straks-financieel-nog-redden?-–-ad-broere’s-blog

14-01-21 08:49:00,

Economie is emotie.  Als je iets zinnigs wilt zeggen over de economische ontwikkeling dan helpt het – zeker momenteel – weinig om voorspellingen te doen op basis van rekenwerk. Het emotionele aspect wordt weerspiegeld in bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen. Er wordt aan Nederlanders gevraagd hoe ze de ontwikkeling van hun financiële situatie beoordelen in het komende jaar en hoe het afgelopen jaar door hen wordt beoordeeld. Verder wordt gevraagd of de omstandigheden gunstig worden geacht voor het doen van grote aankopen. Deze vragen worden samengevat onder de noemer ‘koopbereidheid’. Ook wordt gevraagd naar het ‘economische klimaat’. Twee vragen worden gesteld: de eerste hoe er wordt verwacht dat de economie zich zal gaan ontwikkelen in het komende jaar en de tweede hoe men vindt dat de economie zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld.

De Nederlandse economie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft van de ondervraagden een duidelijk antwoord gekregen. De verwachting met betrekking tot zowel de koopbereidheid als het economisch klimaat zijn behoorlijk ongunstig. Dit is vanzelfsprekend niet verbazingwekkend. De economie werd stilgezet op de ‘vitale’ onderdelen na, toen weer even losgelaten, met restricties en vervolgens in een aantal sectoren weer stilgelegd.  Heel veel mkb ondernemers, zzp’ers en ook werknemers ondervinden hier in hun dagelijkse leven de gevolgen van. Als je dan vraagt naar een verwachting voor de toekomst,  dan zal die er niet een zijn van ‘hoera!’.

De Nederlandse economie moet het vooral hebben van  handel en commerciële dienstverlening. Onder commerciële dienstverlening wordt verstaan alle bedrijven met een winstoogmerk, zoals transport, opslag, makelaars, uitzendbureaus, reisbureaus, beveiliging, horeca, advocaten, accountants, banken, ICT et cetera. Deze bedrijven voegen zo ongeveer de helft toe aan de in geld uitgedrukte waarde van alles wat er in Nederland wordt geproduceerd aan goederen en diensten. Deze waarde heet het Bruto Binnenlands Product. De commerciële dienstverlening gedijt als het geld ‘door de economie rolt’, dus als er sprake is van bestedingen. Blijven die bestedingen achterwege of liggen ze op een laag peil, dan gaat het niet goed met de bedrijvigheid en dus ook niet met de ondernemers en werknemers die in de commerciële dienstverlening werkzaam zijn. Bedrijven gaan failliet en werknemers worden ontslagen. De goederen producerende sektoren: landbouw, visserij, industrie en bouwnijverheid raken hun producten niet kwijt als er te weinig geld omgaat in de handel en de commerciële dienstverlening.  

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: