Duitse heide kerngezond bij stikstof, Nederlandse beroerd (…) – Interessante Tijden

duitse-heide-kerngezond-bij-stikstof,-nederlandse-beroerd-(…)-–-interessante-tijden

18-01-21 02:54:00,

De kaart van de European Environmental Agency, die Hanekamp opvroeg

Chemicus en risico-analist Jaap Hanekamp (Commissie Hordijk) vond een aardig detail, toen hij kaarten opvroeg bij de Europese Commissie (European Environment Agency) over de zogenaamde ‘staat van instandhouding’ van Natura 2000 heide-habitat H4030. Zodra die heide in Duitsland groeit, dan verkeert deze in uitstekende staat van instandhouding, aldus Duitse ecologen.

De kootwijkerheide met zicht op bijgebouwen

Maar groeit die zelfde ‘Europese droge heide’ in Nederland, dan kleurt de kaart rood van ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’. Terwijl de stikstofdepositie gelijk moet zijn, die houdt niet bij de landsgrens op. Dus wat verklaart het verschil, zo vraagt Hanekamp zich af. Bij de Nederlandse aanmelding bij de Europese Commissie is het landbouw, landbouw en nog eens landbouw die met stikstofdepositie de heide naar de knoppen zou helpen.

Bij de Duitsers niets van dat alles, hun oordeel over Habitat 4030 is viermaal gunstig. Kijk vooral zelf:

Het Duitse oordeel vier maal gunstig

De belangrijkste factor in verschil die ik kan vinden, is dat in Nederland Stichting Wageningen Research is gevestigd van het Ministerie van LNV. Dat krijgt van dat Ministerie de Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT), en hier kun je dan het volgende instandhoudingsrapport opladen.

Alle gegevens over de staat van instandhouding van heideterreintjes die WOT met Wageningen Ecological Research tot rapport verwerkt (en aan het Ministerie van LNV door brieft), zou van natuurorganisaties als Natuurmonumenten moeten komen. Maar die doen zelf niet of nauwelijks aan wetenschappelijk verantwoorde dataverzameling.

Het Salomonsoordeel over ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’, en daarmee de opkoop van boerenbedrijven voor ‘natuurontwikkeling’ (Carola Schouten reserveerde 3 miljard euro uit naam van ‘stikstof’) kan hier afhangen van slechts 1 zelfverklaarde heide-expert bij voormalig Alterra

De Wageningse heidekneuter Rienk Jan Bijlsma.

Analyse Rienk Jan Bijlsma

Hij schreef ook een boek over het zeer wazig begrip ‘Ecologische Veerkracht’ (KNNV 2008), met ondermeer vegetatiekundige Joop Schaminee, leerling van Victor Westhoff. Dat heb ik meteen besteld. Veerkracht (resilience) is nu ook beleidsmatig een modewoord, dat zelfde koning al in zijn Troonrede gebruikt.

Volgens Wagenings mysticus Marten Scheffer was CS Holling de eerste gebruiker van dat moeilijk definieerbare begrip.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: