Rutte schaft zich af

rutte-schaft-zich-af

18-01-21 08:59:00,

De door KOZP georganiseerde Damdemonstratie op de jl. Eerste Pinksterdag lokte tegenstrijdige reacties uit. In eerste instantie concentreerde het debat zich op de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Pas later, in de Kamerdebatten, werd het gebeuren in zijn ideologische context geplaatst.

Mijn eerste reactie gaf ik jl. woensdag in het hier volgende ingezonden stuk aan de Telegraaf waar ik verder niets op terug hoorde:

DE KRITIEK OP HALSEMA

Door onvoorziene omstandigheden werd burgemeester Halsema mikpunt van onterechte kritiek. Realistisch gezien: Het schoonvegen van de Dam met de lange lat zou zelfs Annabel Nanninga te ver zijn gegaan. Dus moest de Damdemonstratie zijn beloop hebben. Halsema was daarbij dupe van afspraken met een onbekwame of onbetrouwbare organiserende partij: KOZP meldde hooguit 300 deelnemers maar was gelijktijdig via WhatsApp en Facebook druk bezig om zoveel mogelijk mensen naar de Dam te halen. Die overvolle Dam was voor Halsema totaal onvoorzien maar was hun werk. Burgemeester Halsema had echter oog moeten hebben voor een heel ander aspect van deze aangevraagde demonstratie: Een demonstratie tegen een racistische moord georganiseerd door de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is een grove ongerijmdheid, is net zoiets als een demonstratie tegen kindermishandeling georganiseerd door de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven: belachelijk, ongeloofwaardig en ongepast. Burgemeester Halsema had beter moeten nadenken en had zich moeten realiseren dat zij ook burgemeester is voor al die Amsterdamse kindertjes die hun Sinterklaas willen vieren mèt Zwarte Piet.

Omdat ik het ingezonden stuk kort wilde houden ben ik op de morele aspecten van de KOZP-actie niet dieper ingegaan. Laat ik daarover nu duidelijk zijn:

Het is kwalijk, intens gemeen en lasterlijk, dat KOZP op die manier een link heeft gelegd tussen een racistische politiemoord (formeel doodslag, op George Floyd) in de VS en de Nederlandse zwartepiettraditie die, hoe je het ook keert of wendt, met racisme niets van doen heeft (geen enkele raciale groep wordt door het verschijnsel Zwarte Piet op enigerlei wijze materieel of immaterieel benadeeld). De uitspraak “Zwarte Piet is racisme” is dan ook in de eerste plaats een lasterlijke leugen. Dat die uitspraak daarnaast ook een vrije meningsuiting is, is geen excuus. Fatsoen en respect voor de tegenpartij horen ook te gelden bij meningsuitingen.

Het was apert vals spel om een al jaren lopend conflict dat via politiek correcte publiciteit werd uitgelokt en geforceerd is opgespeeld,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: