Waarom het dragen van een mondkapje soms best een strijd is – Viruswaarheid

waarom-het-dragen-van-een-mondkapje-soms-best-een-strijd-is-–-viruswaarheid

18-01-21 09:03:00,

Ingezonden brief

Ik kan maar niet wennen aan al die mondkapjes in het openbare leven! Ik krijg er een verdrietig gevoel van en zonder dat ik het denigrerend bedoel, denk ik vaak: “Zien jullie het nou écht niet?”

De overheid heeft bij de introductie ervan in het voorjaar van 2020 openlijk toegegeven dat het om een gedragsexperiment gaat, waarbij gezegd werd dat het niet toegestaan is om medisch werkende mondkapjes, voorzien van een CE-keurmerk, te gebruiken. Sterker nog, wie sinds 1 juni vorig jaar met een dergelijk mondkapje met het openbaar vervoer reist, loopt het risico om beboet te worden. Deze regel is in de uitgebreidere verplichting van 1 december jl. doorgevoerd. We móeten sindsdien, behalve in het openbaar vervoer, ook mondkapjes dragen in alle publieke binnenruimten, maar ze mógen onder geen enkel beding bescherming bieden tegen het coronavirus. Als dat wel het geval is, heb je een prent aan je broek. Logisch toch? Not!

Tot aan de verplichting van 1 december weigerden mijn vriendin en ik permanent om er één te dragen, maar vanaf die datum begon dat toch lastiger te worden. We deden het in eerste instantie ‘op gevoel’, wat inhield dat we soms wel en soms niet een mondkapje droegen; net hoe sterk we ons geestelijk voelden. Want als je geen mondkapje draagt, tijdens bijvoorbeeld het doen van je wekelijkse boodschappen, voel je behoorlijk wat blikken van het overige winkelende publiek in je rug branden.

Totdat we ontdekten dat de wet nog enige soelaas biedt. Je kunt je beroepen op Artikel 2a.4 van de Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichtingen Covid-19, Artikel 10 van de Nederlandse Grondwet en Artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Daarbij gaat het in eerste instantie om de eerste van de drie, want de andere twee gaan over je privacy en het wel of niet verstrekken van je persoonlijke gegevens. In de eerste staat letterlijk dat de verplichting niet geldt voor personen die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen. En door de andere twee ben je niet verplicht om te melden waarom je jezelf door Artikel 2a.4 als uitzondering mag beschouwen.

Voor alle duidelijkheid hebben we beiden geen last van een verstandelijke beperking of een chronische ziekte, maar met wat creativiteit kwamen we erachter dat we wel degelijk in het genoemde profiel passen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: