Het ‘zo mak als een lammetje’-syndroom wordt ons opgedrongen — Sott.net

het-‘zo-mak-als-een-lammetje’-syndroom-wordt-ons-opgedrongen-—-sott.net

19-01-21 06:38:00,

unlosk economy

Mensen zijn ongelukkig. Ja, maar niet genoeg om deze tirannie te stoppen! – Nou, ik kan me maar beter goed gedragen anders word ik gestraft. – ANGST! – Angst leidt tot het ‘zo mak als een lammetje’-syndroom) – die diepgewortelde sociale ziekte die ons vandaag de dag overweldigt. Ze blijven bij de les – MOET het mondkapje op – MOET de veilige 2 meter afstand houden – door de politie afgedwongen.

Vandaag en gedurende de afgelopen dagen zijn nieuwe “maatregelen” – door regeringen opgelegde beperkingen van de vrijheid wegens redenen omwille van de “veiligheid van de volksgezondheid”, d.w.z. het voorkomen van de verspreiding van covid-infecties – in heel Europa aangescherpt. Letterlijk genomen zeggen deze verraderlijke regeringen: “we moeten de duimschroeven aandraaien”. Serieus. WTF – wie denken ze wel niet dat ze zijn? Dienaren van de mensen die hen hebben gekozen en die hen betalen. Dit is hoogverraad. Maar de mensen pikken het zonder al teveel te morren, sommige dienen klachten in, maar het is veel te weinig… we zitten middenin het ‘zo mak als een lammetje’-syndroom.

Zij – deze zogenaamd mensvriendelijke regeringen – noemen ze “maatregelen”, een verbloeming van de lockdown – dat klinkt beter in de oren van een publiek dat moe is van voortdurende en meer en meer repressie. Deze tweede, en in sommige landen zelfs derde lockdown, omvat verdere bedrijfssluitingen, nog strengere controle op thuiswerk, door politie gehandhaafd afstand houden, het dragen van maskers, geen groepsactiviteiten binnenshuis, slechts 5 mensen mogen elkaar ontmoeten in een flat… en, en, en.

Er zijn bijvoorbeeld rond de 75 studies naar de nutteloosheid en zelfs de gevaren van het dragen van een mondkapje. Deze richten zich vooral op het gevaar voor kinderen en jongvolwassenen…d.w.z. studenten, maar niemand, niemand van de ingehuurde en in opspraak gekomen, gedwongen en omgekochte westerse overheden besteedt hier enige aandacht aan, en natuurlijk de geprestitueerde mainstream media ook niet.

Ook verplicht thuiswerken wordt opgelegd, terwijl ze verdomd goed weten dat elke zichzelf serieus nemende psycholoog of socioloog u kan vertellen hoe verwoestend dit is voor iemand – eenzaamheid, gebrek aan lichamelijk contact, ontmoetingen en interactie met collega’s – alsook voor de maatschappij als geheel. Zonder lichamelijk contact valt het uit elkaar. Dit is natuurlijk allemaal opzettelijk – dus, worden alle restaurants en alle evenementen waar mensen samenkomen en contact hebben,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: