Mona Keijzer wil 3,5 GHz-band claimen voor 5G en veel meer antennes: internetconsultatie hierover loopt – StralingsBewust.info

mona-keijzer-wil-3,5-ghz-band-claimen-voor-5g-en-veel-meer-antennes:-internetconsultatie-hierover-loopt-–-stralingsbewust.info

19-01-21 10:45:00,

Staatssecretaris Mona Keijzer (inmiddels demissionair) heeft op 18 december 2020 een concept-regeling ‘Ontwerpbesluit tot wijziging NFP t.b.v. 3,5 GHz-band‘ gepubliceerd. Via wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) wil zij per september 2022 de 3,5 GHz-band exclusief bestemmen voor mobiele communicatie via 5G. Over de verdeling zal een veiling plaatsvinden.

Over deze concept-regeling loopt nu tot en met 29 januari 2021 een internetconsultatie van de overheid, waar iedereen op kan reageren. In dit bericht meer informatie hierover. En ja, reageren blijft zinvol.

Wat is de 3,5 GHz-band?

Deze frequentieband is door Europa aangewezen als de meest geschikte band voor 5G vanwege zijn goede combinatie tussen dekking en snelheid. Het Agentschap Telecom omschrijft dit als volgt:

De 3,5 GHz band is het meest geschikt voor de combinatie van een hoge datasnelheid met een goede dekking. Deze band biedt meer bandbreedte dan de 700 MHz. De 3,5 GHz band zorgt voor een hogere datasnelheid op lokaal niveau en is daarmee geschikt voor veel bedrijfs- en consumententoepassingen. Denk hierbij aan toepassingen die video of beeld met hoge kwaliteit nodig hebben, zoals Virtual Reality, hoge resolutie video en 360-graden video. Een nadeel van de frequentieband is dat het lastiger is om dekking in gebouwen te realiseren; het signaal wordt sneller tegengehouden door muren en ramen. Bovendien zijn er meer opstelpunten nodig, omdat het bereik van de antennes kleiner is dan bij de 700 MHz band.

Het gaat bij de 3,5 GHz band dus vooral ook om de zogeheten ‘small cells’. Hun zendvermogens zijn uiteraard geringer dan die van de zenders in zendmasten, maar kunnen verder zeer uiteenlopen. Deze ‘small cells’ kunnen aan gevels, lantaarnpalen of bushokjes geplaatst worden. Aanwezigen op die plekken zullen in veel sterkere radiofrequente velden komen te staan en zullen vanuit meer richtingen aangestraald worden. Plaatsing van de small cells verloopt vergunningvrij.

Waarschuwingen voor 5G

Ondanks alle waarschuwingen voor 5G van burgers en van stralingsbewuste organisaties gaat het (inmiddels demissionair) kabinet toch gewoon door met de voorbereidingen voor de uitrol van 5G. Dit ondanks het feit dat de effecten op de gezondheid van 5G niet zijn onderzocht en dat de onschadelijkheid van 5G niet is aangetoond. Dit ondanks het feit dat wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor de mogelijk ernstige gezondheidseffecten van 5G.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: