Honderden klimaatwetenschappers eisen onmiddellijke stopzetting van Bill Gates’ genocidale “zonnestralen verduistering”-project – Frontnieuws

honderden-klimaatwetenschappers-eisen-onmiddellijke-stopzetting-van-bill-gates’-genocidale-“zonnestralen-verduistering”-project-–-frontnieuws

22-01-21 08:47:00,
Voorgrond Bill Gates (uitsnede, transparant) © Red Maxwell (CC BY-NC 2.0)
Een van de belangrijkste levensbronnen van de mensheid, de zon, wordt aangevallen door de genocidale maniak Bill Gates, die hij kunstmatig wil “verduisteren” met aerosolen om de “opwarming van de aarde” te stoppen. Een groeiend aantal wetenschappers is het hier niet mee eens.

De in Calgary gevestigde Friends of Science Society heeft een persbericht uitgegeven waarin de Harvard Universiteit wordt opgeroepen om te stoppen met de samenwerking met Gates om deeltjes in de atmosfeer te spuiten die de stralen van de zon zouden weerkaatsen. Dit brengt ernstige atmosferische risico’s met zich mee, om nog maar te zwijgen van onbedoelde gevolgen die zouden kunnen resulteren in een gebeurtenis op uitstervingsniveau.

Wetenschappers Roger Pielke Jr. en Justin Ritchie ontdekten dat de prognoses van Gates om te beginnen al onjuist zijn en dat er geen sprake is van een echte klimaatnoodsituatie. Verder heeft de initiatiefnemer van het project om chemicaliën de lucht in te blazen, prof. David Keith, openlijk toegegeven dat “vele duizenden zullen sterven” als gevolg van het experiment.

Aangezien Gates dezelfde miljardair “filantroop” is die beweert zich te bekommeren om de duizenden mensen die zogezegd zijn gestorven aan Covid-19, vandaar zijn ongezonde drang naar massale vaccinatie, tart het de logica dat hij nu nog eens duizenden mensen zou willen doden door het zonlicht te blokkeren.

“Solar dimming” geo-engineering zou zwaveldioxide-deeltjes in de atmosfeer injecteren en zo een door mensen veroorzaakte ‘wolk’ creëren om het inkomende opwarmende effect van de zon te dimmen, om de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde tegen te gaan, waarvan Bill Gates in de titel van zijn aankomende boek beweert dat het een ‘klimaatramp’ veroorzaakt”, zo luidt het persbericht.

Zodra “solar dimming” eenmaal heeft plaatsgevonden, kan dit nooit meer worden teruggedraaid

Op 19 januari vond een online Friends of Science Society-evenement plaats met de door NASA bekroonde wetenschapper dr. Roy Spencer, die een lezing hield over “De belangrijkste redenen waarom er geen klimaatnoodsituatie is”.

Meer dan 900 wetenschappers en geleerden die de CLINTEL World Climate Declaration hebben ondertekend, zijn het erover eens dat er niet zoiets bestaat als een “klimaatnoodsituatie”, en dat beweringen van het tegendeel onzin zijn.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: