Moraal als marketing: hoe we via de STER-reclame worden opgevoed | Wynia’s Week

moraal-als-marketing:-hoe-we-via-de-ster-reclame-worden-opgevoed-|-wynia’s-week

23-01-21 08:36:00,

Vroeger werden we ook per televisiescherm opgevoed. Maar dat gebeurde in speciaal daarvoor bestemde rubrieken. Tot 2012 leerden burgers hoe ze zich dienden te gedragen via Postbus 51-spotjes (daarna hielden deze op te bestaan). Glas in de glasbak, was de les en natuurlijk ‘een beter milieu begint bij je zelf’. Een vergelijkbaar doel heeft SIRE, die met haar campagnes mensen wil ‘aanzetten tot denken.’

Deze spotjes kwamen voor de reclameblokken of na afloop ervan. Inmiddels is die scheiding weg. Vaak is de moraal zo nadrukkelijk aanwezig dat je de indruk krijgt naar één lange Postbus 51- of SIRE-campagne te kijken. Iets verkopen lijkt niet langer het belangrijkste doel voor bedrijven; ze willen ons aan een andere levensstijl.

Welke levensstijl? Het is alsof reclamemakers hebben zitten brainstomen met op tafel het verkiezingsprogramma van GroenLinks, ernaast dat van D66. De nieuwe mens die deze partijen ambiëren, wandelt ook rond in menig spotje. Reclame is de voortzetting van de progressieve politiek met andere middelen.

Groene moraal

De positieve energie spat van het scherm. Allemaal blije mensen, met superdiverse achtergronden, die elkaar knuffelen. Zij kunnen wat de televisiekijkers nog niet kunnen: het verschil vieren.

Zo mogelijk nog dwingender werkt de groene moraal. De boodschap – soms impliciet, vaker in your face – luidt dat doorgaan op de huidige voet ondenkbaar is. Het moet duurzamer.

De bedrijven achter deze spotjes hebben een dubbelrol. Eerst is er het opgeheven vingertje: nu maakt de mens er een potje van. Vervolgens leren consumenten dat ze niet hoeven te blijven steken in zelfkwelling, er is verlossing mogelijk. Koop verantwoorde producten; stap over naar een klimaatbewuste leverancier.

Tot het laatste probeert de Zweedse energiereus Vattenfall ons te verleiden met haar recente campagne. In het begin van het spotje valt het nog mee. Het bedrijf wil energie opwekken ‘uit schone bronnen’, waarna ze opsomt hoe het dat doet. Via waterkracht, middels zon en wind. Halverwege wordt het moralistisch, als het perspectief verandert. Nog steeds spreekt Vattenfall in de wij-vorm, maar het blijkt een verraderlijk ‘wij’. Het bedrijf bedoelt: ’jullie’, de Nederlanders op de bank.

Voldoende energie opwekken via waterkracht, zonneweiden en windmolens – alsof de multinational hier zijn handen niet al vol aan heeft. Toch is het onvoldoende,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: