België: mondkapje-boete grondwettig nietig verklaard!

belgie:-mondkapje-boete-grondwettig-nietig-verklaard!

24-01-21 08:53:00, X
X België: mondkapje-boete grondwettig nietig verklaard!

2020 WantToKnow.nl/be

x

De Brusselse politierechter Lionel Van Damme, heeft een man vrijgesproken, die een proces verbaal had gekregen van agenten, omdat hij geen mondkapje droeg, wat wel als een verplichting geldt in de regio Brussel. Het gaat hierbij om een zaak tegen een jonge man uit Brussel, die op 9 augustus in Anderlecht, in de overdekte markt, een openbaar domein, werd verbaliseerd. Hij was daar met zijn vader de marktkraamhouder en droeg geen masker. Deze overtreding van de geldende coronamaatregelen was de aanleiding dus voor de boete.

Maar deze man stapte naar de rechter en vocht zijn boete aan; deze geeft hem gelijk nu dus. Zijn uitspraak daarbij is nogal opvallend: “Het verplichten van een mondmasker, altijd en overal, is in strijd met de grondwet. Het overal en altijd verplichten van een mondmasker is buitenproportioneel en in strijd met het universeel recht op vrijheid van beweging. Bovendien is de mondmaskerplicht een plicht die per wet zou moeten geregeld worden en niet per ministerieel besluit, bij deze is ze dus ongrondwettelijk”.

Het vonnis is van 12 januari jl., maar werd deze week pas bekend. Het Brusselse parket kan nog in beroep gaan en heeft daar een maand de tijd voor. Volgens het vonnis van deze politierechter is het niet mogelijk een algemene regel op te leggen, waarbij personen overal een mondkapje dienen te dragen. De rechter is in het vonnis, heel duidelijk in de woordkeus:

“Het mondmasker kan nuttig zijn om de pandemie tegen te gaan. Maar het is een verschil of je alleen in de straat loopt of met velen. Deze verschillen bedenken met een algemene verplichtende regel is een inbreuk op de principes van de gelijkheid en de niet discriminatie”.

Professor dr. Jogchum Vrielink is gespecialiseerd in grondrechtenkwesties aan de Universiteit Saint-Louis in Brussel en volgens hem is het niet de eerste keer dat die wettelijke grondslag van een ministerieel besluit ter discussie werd gesteld. Er zijn al enkele eerdere uitspraken, die in dezelfde richting oordelen en er is ook al een open brief geweest van verschillende grondwetspecialisten die opriepen tot een wet. Vrielink over deze kwestie: “Het fundamentele probleem is dat er nu verschillende uitleg mogelijk is voor de ministeriële maatregel,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: