HIGH ALERT voor de Biblebelt: negatieve berichtgeving wijst op targeting

high-alert-voor-de-biblebelt:-negatieve-berichtgeving-wijst-op-targeting

24-01-21 08:15:00,

Ze zouden zich onvoldoende aan de beperkende maatregelen houden en een brandhaard zijn in de verdere verspreiding van ‘corona’. Zo worden christenen in de Biblebelt tot zondebok gemaakt. De werkelijke oorzaak van het hogere aantal zieken in deze gemeenten is dat zij het doelwit zijn van een stralingsoffensief.

Van bij het begin van de coronasaga komen christelijke gemeenten regelmatig negatief in de media. Artikels gaan over besmettingscijfers die maar niet willen dalen en agressieve en weerbarstige jeugd. Meestal zijn deze berichten voorzien van foto’s van kerkgangers in zondagse kleding.

Voor de hoge besmettingscijfers in christelijke kring worden karikaturale redenen opgevoerd als ’gezinnen met veel kinderen’ en ‘Urkers komen graag en vaak bij elkaar over de vloer’ …in tegenstelling tot de mensen in de rest van Nederland.

Biblebelt: Staphorst Lichtmis

Staphorst, De Lichtmis

‘Corona’ is een stralingsziekte

Om beter te begrijpen wat er aan de hand is, herhaal ik dat er bij de MIVD en/of AIVD mensen achter de knoppen zitten van het toxisch antennepark dat als een deken over onze maatschappij ligt en dat naar believen kan worden gebruikt als stralingswapen.

Dat wil zeggen: men kan naar believen de zendmasten (en sinds kort ook geupgrade WIFI-routers in scholen en wellicht ook elders) opendraaien, waardoor de straling in een bepaalde regio of op plek – dit kan vrij gericht – fors oploopt, met als gevolg dat daar meer mensen last krijgen van coronasymptomen.

Coronasymptomen die, zoals u ondertussen misschien al weet, overeenkomen met de effecten van een verhoogde blootstelling aan gevaarlijke straling. Corona is een stralingsziekte, en wordt op grond van politieke motieven ingezet voor het doorvoeren van verschillende politieke agenda’s.

Dit gebeurt voor het grootste gedeelte niet met medeweten van beleidsmakers. Zij zien ook maar een stukje van het geheel en krijgen informatie op zogeheten need-to-know basis. Het is immers beter als de goegemeente overtuigd blijft van het heersende virus-narratief.

Jarenlange ervaring in het veld

In mijn vorige artikels hebt u kunnen lezen dat mijn overtuiging dat corona een stralingsziekte is niet gestoeld is op het lezen van één of andere ontspoord complotverhaal online. Ik werk al vijftien jaar op het terrein met orgonite, en heb acht maanden gewacht met het naar buiten komen van mijn observaties,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: