Garantieverklaringen Ouders/School en Werkgevers – Alwareness

garantieverklaringen-ouders/school-en-werkgevers-–-alwareness

25-01-21 12:25:00,

GARANTIEVERKLARING VAN ONDERWIJSINSTELLING AAN OUDERS
m.b.t. PCR-test

Datum …………………..
Plaats ……………………
Geachte ouders van NAAM INVULLEN LEERLING
Als onderwijsinstelling verlangen wij dat uw kind als onze leerling een PCR test ondergaat.
Wij begrijpen dat u daartegen sterke weerstand heeft.
Desgevraagd kunnen we u bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de PCR-test en wij
weten wat die inhoudt.
We kunnen u daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat uw kind
door medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou
kunnen oplopen.
Voorts bevestigen wij dat, als uw kind onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van
de PCR-test, hetgeen wij dus uitgesloten achten, wij onze verantwoordelijkheid zullen
nemen.
Wij doen deze toezegging omdat wij vinden dat wij, door een ingreep als vermeld van uw
kind te verlangen, verantwoordelijkheid voor de gevolgen behoren te dragen.
Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en de schade van
uw kind zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien de klachten van uw kind er op het eerste
gezicht op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan het ondergaan hebben van de
PCR-test. Wij aanvaarden dat het in dat onverhoopte geval aan ons is om te bewijzen dat de
schade van uw kind géén gevolg is van het ondergaan hebben van de PCR-test.
Voorts bevestigen wij u dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze
aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft ons medegedeeld dat zodanige aansprakelijkheid
is gedekt onder onze polis.
Wij hopen met het bovenstaande uw zorgen te hebben weg genomen.
Met vriendelijke groet,
NAAM EN HANDTEKENING ONDERWIJSINSTELLING

ouders verklaring school of universiteit pcr

Opgesteld door mr. F. Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden. Voor vragen:
frank@stadermann.nl

GARANTIEVERKLARING VAN WERKGEVER
m.b.t. PCR-test/vaccinatie; telkens doorhalen wat niet van toepassing is

Datum …………………..
Plaats ……………………
Geachte WERKNEMER naam invullen
Als uw werkgever verlangen wij dat u een PCR test ondergaat/zich tegen Covid-19 laat
vaccineren.
Wij begrijpen dat u daartegen sterke weerstand heeft.
Desgevraagd kunnen we u bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de PCR-test/het vaccin
en wij weten wat het inhoudt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: