CANADA: Ook hier wordt het bestaan van het SARS-CoV-2 ‘virus’ door het ministerie van gezondheid ONTKEND

canada:-ook-hier-wordt-het-bestaan-van-het-sars-cov-2-‘virus’-door-het-ministerie-van-gezondheid-ontkend

26-01-21 06:02:00,

Vertaald artikel van Jon Rappoport – 26 januari 2021

Het bestaan van SARS-CoV-2 is niet bewezen

Het schokkende onderzoek van Christine Massey

U kunt het werk van Christine Massey bekijken op haar site, fluoridefreepeel[dot]ca. Zij verdient de dank van ieder weldenkend mens.

Ik citeer Massey: “Ik (CM) heb, samen met enkele anonieme helpers, Freedom of Information verzoeken ingediend bij verschillende Canadese instellingen op zoek naar documenten die de isolatie van ‘SARS-COV-2’ (het vermeende ‘COVID-19 virus’) beschrijven uit een onvervalst monster genomen van een zieke patiënt.

“Mijn verzoeken waren opzettelijk zo geformuleerd om de frauduleuze, onlogische en onwetenschappelijke beweringen van het ‘isoleren van SARS-COV-2’, waarvan er vele zijn, uit te sluiten…”

“Mijn verzoeken waren niet beperkt tot isolatierapporten van het betreffende instituut, en niet beperkt tot andere rapporten van het betreffende instituut, maar stonden open voor isolatierapporten van iedereen, waar ook ter wereld.

“Collega’s in tal van andere landen hebben antwoorden gekregen op dezelfde en soortgelijke informatieverzoeken van tientallen andere instellingen.”

“Op 22 januari 2021 hebben 46 instellingen en kantoren gereageerd op deze verzoeken. Geen enkele van deze 46  instellingen is er in geslaagd om ook maar één document te verstrekken of als referentie op te geven dat de daadwerkelijke isolatie beschrijft van een ‘SARS-COV-2’ virus uit een patiëntenmonster door wie dan ook, waar dan ook op de planeet, ooit.”

Hier is een typisch antwoord op Massey’s  verzoek, van het Ontario Ministerie van Gezondheid. Het antwoord kwam na vier maanden:

“Dit is om u te informeren dat er geen responsieve vaststellingen of verslagen werden gevonden. Het ministerie is behoorlijk intensief doorzocht, maar er zijn geen documenten gevonden. Dr. David C. Williams, Chief Medical Officer of Health, is verantwoordelijk voor dit besluit.”

GEEN gegevens waaruit blijkt dat SARS-CoV-2 geïsoleerd is. “Geïsoleerd” betekent “gescheiden van ander materiaal.” Het betekent dat we het virus hebben gevonden en het konden identificeren.

ISOLATIE BETEKENT DAT HET VIRUS BESTAAT.

HET NIET KUNNEN ISOLEREN BETEKENT DAT ER GEEN BEWIJS IS DAT HET VIRUS BESTAAT.

Als, zoals Massey aangeeft, 46 verschillende agentschappen hetzelfde zeggen, “geen gegevens over isolatie beschikbaar“, dan vragen we ons niet langer af wat er aan de hand is. Dan zijn we stevig op het grondgebied van de FRAUDE beland.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: