Wetenschappelijk onderzoek: lockdown kost alleen al in de Verenigde Staten één miljoen levens – Frontnieuws

wetenschappelijk-onderzoek:-lockdown-kost-alleen-al-in-de-verenigde-staten-een-miljoen-levens-–-frontnieuws

26-01-21 05:41:00,

Wetenschappers van de universiteiten van Duke, Harvard en Johns Hopkins schatten op basis van bestaande gegevens dat de lockdowns van de samenleving tijdens de zogenaamde Coronapandemie ongeveer een miljoen doden zullen veroorzaken door de schadelijke gevolgen die zij hebben voor de volksgezondheid en de samenleving als geheel.

Wij interpreteren deze resultaten als een sterke aanwijzing dat beleidsmakers rekening moeten houden met de ernstige gevolgen op lange termijn van een dergelijke grote economische recessie voor het leven van de mensen wanneer zij beraadslagen over maatregelen voor het herstel en de beheersing van Covud-19, merken de wetenschappers op.

De wetenschappers wijzen erop hoe de lockdowns naar verwachting de volksgezondheid en mensenlevens de komende twee decennia negatief zullen beïnvloeden – en volgens de wetenschappers zullen de stilleggingen van de samenleving alleen al in de Verenigde Staten leiden tot 0,9 tot 1,37 miljoen onnodige sterfgevallen.

De auteurs hebben gekeken naar 67 jaar statistieken over werkloosheid, levensverwachting, sterfte en andere gegevens en zijn tot de conclusie gekomen dat de restricties van de autoriteiten waarschijnlijk tot aanzienlijk meer sterfgevallen zullen leiden dan er naar verwachting aan het virus zelf zullen sterven.

Op basis van de verkregen gegevens merken de onderzoekers op dat het gebrek aan medische zorg tijdens de Coronacrisis in combinatie met verminderde preventieve zorg, opgezegde ziektekostenverzekering als gevolg van massale werkloosheid en het voorbehoud om geen medische zorg te zoeken, het sterftecijfer drastisch zal beïnvloeden.

Reeds eerder heeft onder meer de Europese voorzitter van de WHO, Hans Kluge, regeringen opgeroepen om maatschappelijke sluitingen alleen als absoluut laatste redmiddel toe te passen, omdat een lockdown ernstige schade aan de bevolking toebrengt. De WHO heeft ook verklaard dat lockdowns arme mensen “nog armer” maken en dat dit tot ernstige negatieve gevolgen leidt.

De conclusies van de onderzoekers ondersteunen dezelfde lijn – dat de vermeende oplossing voor de pandemie die door politici wordt gepresenteerd in de vorm van lockdowns een grotere bedreiging vormt voor de volksgezondheid en de samenleving dan het Coronavirus.

Gerd Muller, de Duitse minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zit op hetzelfde spoor en heeft gewaarschuwd dat de Corona-repressie zal leiden tot een van de grootste honger- en armoedecrises in de wereldgeschiedenis.

“We verwachten dit jaar alleen al in Afrika nog eens 400.000 sterfgevallen door malaria en HIV”,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: