Stijgt CO2-concentratie aarde wel door mens? – Interessante Tijden

stijgt-co2-concentratie-aarde-wel-door-mens?-–-interessante-tijden

27-01-21 04:03:00,

Bron. NOAA Global Monitoring Laboratory Manua Loa Metingen van de NOAA, mondiaal maandelijks gemiddelde

Een van de weinige feiten over klimaat die voor mij keihard overeind stonden tot nu, is dat de CO2-concentratie stijgt door menselijke activiteit. In 2020 tikte het meetstation op Manua Loa (Hawaii) de 410 aan. Maar verloopt die stijging van 2-3 ppm per jaar wel 1 op 1 met menselijke activiteit?

Zowel bovenop de vulkaan van Manua Loa, als elders aan de grond zijn meestations waar ze maandelijks de CO2-concentraties meten. Die tonen allen de zelfde gemiddelde stijging.

Op Manua Loa werkt een Nederlander, Pieter Tans, die alles van de korte- en lange koolstofcyclus weet. Ook andere deskundigen als Guido hebben me overtuigd: de netto-stijging moet wel komen door de meer dan 9 Gigaton C die mensen de atmosfeer in blazen.

Dat kunnen de vulkanen niet zijn, waar ongeveer 1 Gigaton jaarlijks van afkomstig is. Volgens de onderzoekers zelf werkt de precisie van hun metingen als volgt:

We observe that CO2 is increasing at about the same rate everywhere it is measured. Because CO2 is a long lived gas in the atmosphere, emissions anywhere will, in about one year, contribute to higher CO2 everywhere.

One cannot “hide” CO2 emissions from the MBL sites for more than about a month. Thus the MBL gives probably the best low-noise representation of the ongoing global increase of CO2

Oftwel: je moet de CO2-stijging dus jaarlijks en zelfs maandelijks direct ook met menselijke activiteit kunnen correleren.

Maar…

Bron. NOAA Global Monitoring Laboratory Manua Loa

Als de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer lineair samen zou hangen met ‘CO2-uitstoot’ uit fossiele energie, EN ze claimen jaarlijks nauwkeurig de toename in onze productie te meten: waarom zie je afgelopen jaar op Manua Loa – met economische implosie en stop vliegverkeer- of per maand dan geen verschil met alle voorgaande jaren?

Dat is vraag 1. Vraag 2 is: hoe kan de CO2-grafiek nagenoeg lineair zijn, terwijl het verbruik van fossiele energie mondiaal jaarlijks exponentieel groeide?

De stijging van 2-3ppm per jaar blijft nagenoeg constant, en de metingen zijn wel hypergevoelig voor de seizoensvariatie van het plantengroeiseizoen op het Noordelijk Halfrond…

Oftewel: de natuurlijke cyclus is groot genoeg van omvang om wel direct meetbaar te zijn in DeltaCO2 (de seizoens-sinus).

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: