De grenzeloze morele bevoogding door één mening | Mieke Mosmuller

de-grenzeloze-morele-bevoogding-door-een-mening-|-mieke-mosmuller

28-01-21 03:41:00, Een van de opvallende verschijnselen van de meningsvorming is de moraliserende trend die er is. Dat is een soort dictatuur van de moraal, wat in zichzelf natuurlijk al tegenstrijdig is. Maar de mens is een wezen met een individueel geweten en gaat in morele kwesties individueel met dat geweten in gesprek. En hoewel we te maken hebben met universele morele beginselen, dienen we er met het geweten zelf invulling aan te geven. Dit is een van de vrijheden van de mens, die we juist in deze coronacrisis niet in de ijskast moeten zetten.Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ik heb vorige keer verwezen naar een bericht op de website van de WHO over het gebruik van de RT PCR test, dat bericht was op veertien december geplaatst en tot onze verbazing was het niet meer te vinden. Wel hebben we een link gepubliceerd naar een pdf met de volledige tekst van dat artikel en verder is een soort samenvatting daarvan als een soort nieuwsbrief te vinden, gedateerd 20-01-2021 en die link zullen we dan ook publiceren. Het interview met professor Levi stond in de NRC als ik zou haast zeggen relativerend stuk onder een stuk over de rampzalige toestand in Londen, stond dus in de NRC onder de titel “het leek erger dan het is”. Voorlopig hou ik niet op me te verbazen oer alles wat zich zo voordoet en omdat blijkt dat er mensen zijn die die verbazing graag met mij delen ga ik ook verder met het maken van deze videos. Een van de opvallende verschijnselen bij de meningsvorming is de moraliserende trend die er is. En dat is een soort dictatuur van de moraal, wat natuurlijk eigenlijk een tegenspraak in zichzelf is. Wat mij betreft is de mens een wezen met een individueel geweten en gaat in morele kwesties laat ik maar zeggen individueel met dat geweten in gesprek, hoewel het geweten natuurlijk universeel is. Het is niet zo dat iedereen zijn eigen morele beginselen kan maken, maar wat en hoe je daarmee omgaat dat zie ik als een absolute vrijheid van de mens, die misschien niet direct ter beschikking is maar die we zeker niet zouden moeten in de ijskast zetten , nu. En dat gebeurt in zekere zin wel doordat we worden gedwongen een bepaalde moraal aan te nemen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: