Vaccins tegen het SARS-Cov-2 virus – Deel 2

vaccins-tegen-het-sars-cov-2-virus-–-deel-2

28-01-21 10:30:00, En we moeten er zeker voor waken om het intellect niet te verheffen tot onze God. Want hoewel het intellect sterke spieren heeft, heeft het geen persoonlijkheid. Het intellect kan alleen dienen, niet leiden, en het is niet kieskeurig bij de keuze van haar leiders. Deze eigenschap is herkenbaar bij de priesters van het intellect, de intellectuelen. Het intellect heeft een scherp oog voor methoden en gereedschappen, maar is blind voor normen, waarden en doelen. Het hoeft daarom geen verbazing te wekken dat het van de oude op de jonge generatie wordt overgedragen en het heden ten dage een hele generatie heeft aangedaan (9).

Albert Einstein, uit “Het Doel van het Menselijk bestaan”, 1943.

De conclusie van deel 1 van dit artikel is dat het op grote schaal toepassen van de vaccins tegen het SARS-CoV-2 virus feitelijk een massaal vaccin-experiment is. De onderbouwing voor deze stelling kunt u teruglezen in deel 1 en is rechtstreeks het gevolg van het feit dat het fase-III onderzoek nog niet is afgerond, maar dat door de versnelde toelatingsprocedure door middel van een ‘Conditional Marketing Authorization’ (CMA) van de European Medicines Agency (EMA) de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna al wel beschikbaar worden gesteld voor toepassing op wereldwijde schaal..

Dat betekent mijns inziens dat op deze massaal uitgevoerde vaccinaties tegen het SARS-CoV-2 virus de Verklaring van Helsinki en de Code van Neurenberg onverkort van toepassing zijn. Wat deze Verklaring van Helsinki en de Code van Neurenberg inhouden zal ik in dit artikel bespreken. Vooral is van belang om te bespreken wat de aanloop is geweest voor het opstellen van deze documenten. Daarvoor ga ik terug naar 1933, het jaar dat Adolf Hitler als leider van de NSDAP in Duitsland aan de macht kwam. Ik schets de gebeurtenissen die in dat jaar en in de jaren erna plaatsvonden en waarin vele artsen en academici een bijzonder kwalijke hoofdrol speelden.

Het Neurenberg Tribunaal:

Zoals algemeen bekend mag worden verondersteld vond kort na de Tweede Wereldoorlog het Proces van Neurenberg plaats tegen de 24 kopstukken die het Nazi-regime vertegenwoordigden. Na dit proces volgden 12 vervolgprocessen tegen Nazi-vertegenwoordigers uit de verschillende maatschappelijke sectoren van de nationaalsocialistische maatschappij. De eerste van deze rechtszaken staat bekend als de “Doctor’s trial’ (1). In dit proces stonden 23 mensen terecht, op drie na allen artsen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: