Een oplossing voor pcr-test op scholen en universiteiten – De Lange Mars Plus

een-oplossing-voor-pcr-test-op-scholen-en-universiteiten-–-de-lange-mars-plus

30-01-21 08:09:00, PCR test (123rf) Oud-advocaat Frank Stadermann heeft deze brieven voor scholieren gemaakt die onder druk worden gezet om zich te laten testen. Hierin verklaart de onderwijsinstelling aan zijn leerlingen of aan de ouders dat de pcr-test niet tot schade kan leiden. Verklaring school of universiteit aan leerling

GARANTIEVERKLARING VAN onderwijsinstelling

m.b.t. PCR-test

Datum …………………..

Plaats ……………………

Beste STUDENT/ LEERLING naam invullen

Als onderwijsinstelling verlangen wij dat jij als onze leerling een PCR test ondergaat.

Wij begrijpen dat jij daartegen sterke weerstand hebt.

Desgevraagd kunnen we jou bevestigen dat wij ons verdiept hebben in de PCR-test en wij weten wat die inhoudt.

We kunnen jou daarom met de hand op het hart garanderen dat het uitgesloten is dat je door je medewerking te verlenen op welke wijze dan ook enige gezondheidsschade zou kunnen oplopen.

Voorts bevestigen wij dat, als je onverhoopt toch schade zou oplopen ten gevolge van de PCR-test, hetgeen wij dus uitgesloten achten, wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen.

Wij doen deze toezegging omdat wij vinden dat wij, door een ingreep als vermeld van jou te verlangen, verantwoordelijkheid voor de gevolgen behoren te dragen.

Vorenstaande betekent dat we zo nodig aansprakelijkheid zullen erkennen en jouw schade zullen vergoeden.
Tot schadevergoeding zullen wij overgaan indien je klachten er op het eerste gezicht op zouden kunnen wijzen dat zij gerelateerd zijn aan het ondergaan hebben van de PCR-test. Wij aanvaarden dat het in dat onverhoopte geval aan ons is om te bewijzen dat jouw schade géén gevolg is van het ondergaan hebben van de PCR-test.

Voorts bevestigen wij jou dat wij over het bovenstaande contact hebben gehad met onze aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze heeft ons medegedeeld dat zodanige aansprakelijkheid is gedekt onder onze polis.

Wij hopen met het bovenstaande jouw zorgen te hebben weg genomen.

Met vriendelijke groet,

NAAM EN HANDTEKENING ONDERWIJSINSTELLING

Opgesteld door mr. F. Stadermann, bedoeld om vrijelijk gebruikt te worden. Voor vragen: frank@stadermann.nl

Download hier de verklaring van school of universiteit mbt pcr

 

Verklaring school of universiteit aan ouders

GARANTIEVERKLARING VAN ONDERWIJSINSTELLING AAN OUDERS

m.b.t.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: